Good and Evil Introduction to Ethics

Faculteit Honours College
Jaar 2021/22
Vakcode HCHPH20405
Vaknaam Good and Evil Introduction to Ethics
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Good and Evil Introduction to Ethics
Leerdoelen Kennis van de belangrijkste ethische en meta-ethische theorieën, en van de argumenten voor en tegen deze theorieën.
Omschrijving Iedereen heeft morele opvattigen: ideeën over wat goed en kwaad is, en over hoe mensen zich horen te gedragen. Dit college geeft een overzicht van filosofische theorieën die deze opvattingen proberen te systematiseren: consequentialisme, Katiaanse ethiek, sociale-contracttheorie en deugdethiek. Ook gaan we in op de status van morele opvattingen: zijn zulke opvattingen subjectieve gevoelens, of zijn sommige morele opvattingen objectief juist en andere objectief onjuist?
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Toetsvorm Essay
(presentation and essay)
Vaksoort Honours College-Bachelor
Coördinator D.H.C. van Zoonen, MA.
Docent(en) dr. H.W.A. Evers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The Fundamentals of Ethics (second edition). Oxford University Press, 2011 Russ Shafer-Landau
texts made available through Nestor
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen The following condition (Article 3.6 of the EAR, to be found in your Student Portal under Organizations) applies: “Except in the event of extraordinary circumstances, all Honours Programme course units have a 100% attendance requirement, which includes preparation for and active participation in the course units."
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Honours Programme in Philosophy 2 semester II b verplicht