Pedagogische wetenschap in de praktijk

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode HCGMT0205
Vaknaam Pedagogische wetenschap in de praktijk
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Pedagogische wetenschap in de praktijk
Leerdoelen Na afloop van de cursus kunnen studenten:
- De belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen diverse onderzoeken uiteenzetten;
- Op basis van wetenschappelijke literatuur een review over een praktijkvraagstuk schrijven;
- Verschillende onderzoeksmethoden en analysewijzen onderscheiden en beargumenteerd inzetten in onderzoek;
- Kritisch reflecteren op wetenschappelijk onderzoek en elkaars werk.
Omschrijving Het doel van deze cursus is om een koppeling te maken tussen de wetenschap en de beroepspraktijk van (ortho)pedagogen en onderwijskundigen. In de bijeenkomsten worden aan de stage gerelateerde onderzoeksvaardigheden behandeld, zoals vraagstukken over methodologie en ethiek. Daarnaast vertellen gastdocenten over hun dagelijkse werkzaamheden en thema’s en vraagstukken binnen de praktijk. Studenten schrijven een literatuurreview en geven feedback op de reviews van medestudenten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm nog niet bekend
(De onderwijsvorm is variabel)
Toetsvorm schriftelijke opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. K.A. van den Bosch
Docent(en) dr. K.A. van den Bosch
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor studenten die voor het BA Honours College Programma zijn geselecteerd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Pedagogiek  (Honours Programma Faculteit Gedrags- en Sociale wetenschappen - Pedagogiek) 1 hele jaar verplicht
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Pedagogiek  (Honours Programma Faculteit Gedrags- en Sociale wetenschappen - Pedagogiek) 3 hele jaar verplicht
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Pedagogiek  (Honours Programma Faculteit Gedrags- en Sociale wetenschappen - Pedagogiek) 2 hele jaar verplicht