Research Internship II (Psychology)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode HCGM30507
Vaknaam Research Internship II (Psychology)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 7
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Research Internship II (Psychology)
Leerdoelen Aan het eind van de cursus zullen de studenten:
- de specifieke onderzoeksmethoden kennen binnen een vakgebied naar keuze,
- deze methoden kunnen toepassen,
- beginnende onderzoekers kunnen begeleiden.
Omschrijving Dit practicum bestaat uit twee delen. Ten eerste ontwikkelen de studenten hun onderzoekvaardigheden verder in een gebied van de psychologie naar keuze. Zij zoeken daarvoor zelf een supervisor met wie zij 140 uur meelopen. Naast binnen de RUG mag de stageplaats ook bij een andere universiteit binnen of buiten Nederland worden gezocht, maar zij moet worden goedgekeurd door de coördinator van het Excellentie programma.
Het tweede gedeelte van het practicum (56 uur, in periodes IIa en IIb) bestaat uit het begeleiden van een groep in het tweedejaars Psychologie onderzoekspracticum. De studenten worden intensief getraind in het geven van practicum onderwijs. Zij doen de begeleiding in tweetallen en geven elkaar regelmatig feedback.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
(Praktische werkvormen)
Toetsvorm
(Individuele opdracht(en))
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.P. Wessel
Docent(en) dr. A. Sarampalis ,dr. J.P. Wessel
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Psychologie  (Regulier Honours Programma Gedrags- en Sociale wetenschappen - Psychologie) 3 hele jaar verplicht