Theoretical Seminar (Psychology)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode HCGM30402
Vaknaam Theoretical Seminar (Psychology)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 2
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Theoretical Seminar (Psychology)
Leerdoelen Na dit onderdeel zullen de studenten:
- de veranderingen begrijpen die de wetenschappen tegenwoordig doormaken, met de wetenschappen die mensen bestuderen als belangrijkste onderwerp,
- deze veranderingen kunnen bespreken,
- verstandig kunnenn spreken en schrijven over de veranderingen die deze wetenschappen volgens hen zouden moeten doormaken (of juist niet),
- discussiepartners of zelfs -leiders zijn, in debatten over deze belangrijke onderwerpen, die ook discussies zijn over het hoger onderwijs en de samenleving als geheel,
- een standpunt kunnen ontwikkelen over de vraag hoe zij zich in hun eigen leven willen verhouden tot nieuwe biotechnologische ontwikkelingen in de 21ste eeuw.
Omschrijving Met de agrarische revolutie annexeerde de mens de aarde en dieren voor zijn economische doelen. Met de industriële revolutie in de 19de en 20ste eeuw deed hij dat ook met de menselijke arbeidskracht. Tegen het einde van de 20ste en vooral in de 21ste eeuw vindt de derde revolutie plaats, waarin het menselijk lichaam (inclusief het brein) zelf tot grondstof voor de economie worden gemaakt.
Hoe kunnen we de negatieve kanten vermijden van de vorige twee revoluties die veel goeds hebben gebracht maar de aarde, dieren en mensen tot op heden ook uitbuiten?
De huidige neurobiologische revolutie brengt vergaande veranderingen met zich mee in de definitie van wat het is om een mens te zijn en zeker wat het is om een sociaal mens te zijn. Velen gebruiken nu al chemische stoffen of elektronische apparatuur om de kwaliteit van hun gevoelens of hun functioneren te verbeteren. Maar wie definieert wat kwalitatief goede gevoelens of prestaties zijn?
Er zitten bepaalde ‘scripts’ in pillen of apps met een antwoord op die vraag. Wie een antidepressivum ontwerpt bepaalt bijvoorbeeld wat telt als ‘niet langer depressief’ en dus ook als ‘gelukkig’ (of ‘gelukkig genoeg’). En hoe moeten we denken over technologie voor ‘monitoring’ vanaf een afstand of over ‘electroceuticals’ (pillen met een microchip erin) die in de maak zijn? Die maken het verzamelen van grote hoeveelheden data over ons mogelijk door overheden en bedrijven.
De studenten lezen artikelen, bekijken films en documentaires, schrijven zelf stukken en geven presentaties over dit soort onderwerpen die ze met elkaar bediscussiëren.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
(Praktische werkvormen)
Toetsvorm
(Individuele opdracht(en))
Vaksoort bachelor
Coördinator vacancy
Docent(en) Gastdocent(en)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Bovenstaande was het thema tot en met 2015 - 2016. Momenteel loopt er een sollicitatieprocedure voor een nieuwe coordinator. Afhankelijk van diens expertise kan het thema veranderen.
De cursus vindt plaats in de hertentamenweken in de blokken 2a (week 9) en 2b (week 19).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Psychologie  (Regulier Honours Programma Gedrags- en Sociale wetenschappen - Psychologie) 3 hele jaar verplicht