Research Internship I (Psychology)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode HCGM20505
Vaknaam Research Internship I (Psychology)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Research Internship I (Psychology)
Leerdoelen Aan het eind van de cursus kan de student of is de student bekend met:
- op basis van de literatuur een onderzoeksvraag en hypotheses formuleren,
- een onderzoeksontwerp maken om die onderzoeksvraag te toetsen,
- gegevens verzamelen,
- analyseren en interpreteren van de data,
- de bevindingen volgens APA-normen rapporteren.
Omschrijving De onderzoeksstage is gekoppeld aan het tweedejaars onderzoekspracticum in de reguliere Psychologie Bachelor. Direct bij aanvang van het tweede jaar wordt een groep van 3 a 4 studenten gekoppeld aan één van de onderzoekers van het Heijmans Instituut voor Psychologisch onderzoek. Zo leren de studenten in een meester-gezel verhouding alle facetten van de onderzoekspraktijk kennen. Naast het uitvoeren van praktische werkzaamheden, draaien ze mee in de onderzoeksgroep, bijvoorbeeld door het deelnemen aan alle relevante bijeenkomsten. Studenten lopen gedurende het hele tweede jaar met “hun” onderzoeker mee en krijgen bovendien de gelegenheid een symposium of congres over een relevant thema bij te wonen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
(Praktische werkvormen)
Toetsvorm
(Actieve deelname)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.P. Wessel
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden HC studenten Psychologie
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Psychologie  (Regulier Honours Programma Gedrags- en Sociale wetenschappen - Psychologie) 2 hele jaar verplicht