Thematic Meetings (Psychology)

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode HCGM20404
Vaknaam Thematic Meetings (Psychology)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 4
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Thematic Meetings (Psychology)
Leerdoelen Aan het eind van de cursus kan de student:
- vanuit verschillende standpunten reflecteren op actuele/controversiële thema's in de psychologie,
- in samenwerking met andere studenten kritische papers over deze thema's schrijven.
Omschrijving Studenten in het honoursprogramma komen gedurende het jaar regelmatig bijeen. Rode draad is het kritisch reflecteren op verschillende thema’s in de Psychologie. Dat neemt uiteenlopende vormen aan waarbij controverses niet worden geschuwd. Zo nemen studenten deel aan discussiebijeenkomsten, bezoeken lezingen (zowel binnen als buiten de afdeling psychologie) en kijken gezamenlijk naar films over relevante onderwerpen voor het vakgebied.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
(Praktische werkvormen)
Toetsvorm
(Verslag(en))
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.P. Wessel
Docent(en) prof. dr. D. Draaisma , Gastdocent(en) ,Dr. B.D. Ostafin ,dr. J.P. Wessel
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Verdieping - Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Psychologie  (Regulier Honours Programma Gedrags- en Sociale wetenschappen - Psychologie) 2 hele jaar verplicht