Oorzaken van ziekten B2.1

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode GKE02.1
Vaknaam Oorzaken van ziekten B2.1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 18
Rooster https://rooster.rug.nl/#/nl/current/schedule/programme-%23SPLUSDE675E/timeRange=all

Uitgebreide vaknaam Oorzaken van ziekten B2.1
Leerdoelen
Omschrijving Medische kennis.
De onderwijseenheid Oorzaken van Ziekten 2.1 bestaat uit de volgende thema’s:
1 Systeemziekten; Huidproblemen, gewrichtsproblemen. Vlindervormig erytheem, klachten bij nierfalen
2 Benauwd; Infecties, benauwd door hartfalen, benauwd door chronische longklachten, een vlekje op de thoraxfoto
3 Nieuwvormingen I; Basis principes oncologie, leukemie, jeuk, koorts & opgezwollen klieren
4 Abdomen; Slikklachten, zuurbranden, geelzien, bloed in de ontlasting
5 Nieuwvorming II; over de dood, een veranderende moedervlek, frequent plassen, een zwelling op een bot
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges en practica
(Colleges (patiënt-, thema-, magistraal, en responsie-colleges), tutorgroepbijeenkomsten, e-learning modules)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. H. van Duinen
Docent(en) dr. L. Jansen
Entreevoorwaarden nadat is behaald Oorzaken van Ziekte B1.1
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Medicine, LC Global Health (GH) 2 semester I verplicht
BSc Medicine, LC Molecular Medicine (MM) 2 semester I verplicht