Oorzaken van ziekten B1.2

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode GKE01.2
Vaknaam Oorzaken van ziekten B1.2
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 17
Rooster https://rooster.rug.nl/#/nl/current/schedule/programme-%23SPLUSB48412/timeRange=all

Uitgebreide vaknaam Causes of diseases B1.2
Leerdoelen
Omschrijving Medische kennis.
De onderwijseenheid Oorzaken van Ziekten 1.2 bestaat uit de thema's:
6. Ischaemie: Epidemiologie, Kyfoscoliose, palpitaties, en perifeer vaatlijden
7. Letsel & Trauma: Acute traumaopvang, hypotensie, anurie, hypertensie
8. Degeneratie:Veroudering, Kwetsbare ouderen, Pijnlijke gewrichten
9. Ziekte & gezondheid: Stress, burnout, slokdarm, maag, dunne en dikke darm, spijsvertering, peritoneum, abdomen
Uren per week
Onderwijsvorm
(Colleges (patiënt-, thema-, magistraal, en responsie-colleges), hoor- en werkcolleges, practica, tutorgroepbijeenkomsten, e-learning modules)
Toetsvorm
(Schriftelijk tentamen, tot de toetsvorm behoren eveneens aanwezigheidsverplichtingen)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. H. van Duinen
Docent(en) drs. E.M. Abma
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Medicine, LC Global Health (GH) 1 semester II verplicht