Oorzaken van ziekten B2.1

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2022/23
Vakcode GK02.1
Vaknaam Oorzaken van ziekten B2.1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 18
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Oorzaken van ziekten B2.1
Leerdoelen In de onderwijseenheden Oorzaken van Ziekten worden de eindtermen met betrekking tot de kennisontwikkeling behaald. Gedurende de drie jaren bouwt de student zowel kennis van de basisvakken als ook van klinische vakken op. Door de kennis expliciet in de onderwijseenheden Oorzaken van Ziekten te programmeren is het voor studenten herkenbaar. Elke week staat in de onderwijseenheid van Oorzaken van Ziekten één gezondheidsklacht centraal.
Klachten worden geclusterd in thema’s, die gemiddeld vier weken in beslag nemen teneinde versnippering te voorkomen en structuur voor studenten aan te brengen. Docenten en examinatoren maken onderling afspraken over de vormgeving van lijnen in thema’s en semesters en voorkomen zo lacunes in de kennisontwikkeling. De thema’s zijn leidend voor de inhoud van het curriculum en zijn zodanig gekozen dat er een logische aansluiting is met de leerstof van de basisvakken.
Van studenten wordt verwacht dat zij alle aspecten van deze klacht bestuderen: van de moleculaire achtergrond, etiologie, pathogenese, symptomatologie en therapie tot de financiële, ethische en public health aspecten. Op deze manier zijn de basisvakken goed geïntegreerd met de klinische inhoud en worden ze ook zo getoetst. Ook wordt verwacht dat studenten bij een klacht de link kunnen leggen met Healthy Ageing.
Omschrijving De onderwijseenheid Oorzaken van Ziekten B2.1 is opgebouwd uit de volgende thema’s:
- Systeemziekten: huidziekten, reumatische ziekten, systemische auto-immuunziekten, nierziekten
- Benauwd: systemische infectieziekten, hartfalen, chronische longaandoeningen, longkanker
- Nieuwvorming/neoplasma's 1: basisprincipes van de oncologie, mammacarcinoom, leukemie, maligne lymfomen
- Abdomen/tractus digestivus: slikklachten, zuurbranden, leverziekten, darmkanker
- Nieuwvorming/neoplasma's 2: de dood, huidkanker, prostaatkanker, teelbalkanker, peniskanker, bottumoren
Uren per week
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. H. van Duinen
Docent(en) dr. L. Jansen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Junqueira’s Basic Histology, Text & Atlas, 16th Edition A.L. Mescher
Kumar and Clark’s Clinical Medicine, 10th Ed. A. Feather & D. Randall
Medical Pharmacology & Therapeutics, 5th Ed. D.G. Waller & A.P. Sampson
British National Formulary
Cellular and Molecular Immunology, 10th Ed A.K. Abbas, A.H. Lichtman & S. Pillai
Mims’ Medical Microbiology, 6th Ed. R.V. Goering
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th Ed. J.E. Hall
Entreevoorwaarden Nadat is behaald 1.1 Oorzaken van Ziekten B1.1
Opmerkingen Kennis uit de onderwijseenheden Oorzaken van Ziekten wordt met schriftelijke toetsen getoetst. Schriftelijke toetsen bestaan grotendeels uit vignetten waarin een schets van het klinische ziektebeeld wordt gegeven. Daaraan gekoppeld worden vragen gesteld, waarin de basisvakken een belangrijk aandeel hebben.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Geneeskunde  (LC Innovatieve Gezondheidszorg) 2 semester I verplicht
BSc Geneeskunde  (LC Intramurale Zorg) 2 semester I verplicht
BSc Geneeskunde  (LC Duurzame zorg ) 2 semester I verplicht