Oorzaken van ziekten B1.2

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG
Jaar 2021/22
Vakcode GK01.2
Vaknaam Oorzaken van ziekten B1.2
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 17
Rooster https://rooster.rug.nl/#/nl/current/schedule/programme-%23SPLUSB483A9&programme-%23SPLUSFA0270&programme-%23SPLUSB4841B/timeRange=all

Uitgebreide vaknaam Oorzaken van ziekten B1.2
Leerdoelen
Omschrijving Medische kennis.
De onderwijseenheid Oorzaken van Ziekten 1.2 bestaat uit de thema's:
6. Ischaemie: Epidemiologie, Kyfoscoliose, palpitaties, en perifeer vaatlijden
7. Letsel & Trauma: Acute traumaopvang, hypotensie, anurie, hypertensie
8. Degeneratie:Veroudering, Kwetsbare ouderen, Pijnlijke gewrichten
9. Ziekte & gezondheid: Stress, burnout, slokdarm, maag, dunne en dikke darm, spijsvertering, peritoneum, abdomen
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
(Colleges (patiënt-, thema-, magistraal, en responsie-colleges), hoor- en werkcolleges, practica, tutorgroepbijeenkomsten, e-learning modules)
Toetsvorm
(Schriftelijk tentamen, tot de toetsvorm behoren eveneens aanwezigheidsverplichtingen)
Vaksoort Bachelor
Coördinator dr. H. van Duinen
Docent(en) drs. E.M. Abma
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Geneeskunde, LC Duurzame Zorg (DZ) 1 semester II verplicht
BSc Geneeskunde, LC Innovatieve Gezondheidszorg (IG) 1 semester II verplicht
BSc Geneeskunde, LC Intramurale Zorg (IZ) 1 semester II verplicht