Stage Praktijkmaster Fisc (werkstage)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode GEEN
Vaknaam Stage Praktijkmaster Fisc (werkstage)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Stage Praktijkmaster Fiscaal Recht (werkstage)
Leerdoelen De Praktijkmaster Fiscaal Recht heeft een werkstage (12 ec) die een periode van 5 maanden omvat indien de stage 4 dagen per week is, of een periode van 7 maanden, indien de stage 3 dagen per week is. De stage wordt gelopen bij een notariskantoor. De nadere regeling hiervan is opgenomen in het Stagereglement Praktijkmaster Fiscaal Recht.
De Werkstage is geprogrammeerd in semester 1b en semester 2 ab in jaar 4.
Omschrijving
Uren per week variabel
Onderwijsvorm
((Zie Stagereglement Praktijkmaster Fiscaal Recht))
Toetsvorm
(Beoordeling stage en stageverslag)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. J.N. Bouwman
Entreevoorwaarden Voor toelating Praktijkmaster (PM) Fisc.Recht / plaatsing Stage gelden de Toelatingsregeling PM Fisc.Recht. Kennisbank Rechten, OER Duale Masters, artikel 21 lid 3 (4 en 5).
Opmerkingen De nadere regeling voor de Stage Praktijkmaster Fiscaal Recht is opgenomen in het Stagereglement Praktijkmaster Fiscaal Recht Zie Kennisbank Rechten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Fiscaal Recht 6 hele jaar verplicht