Verdiepingsvakken Wijsbegeerte*

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2022/23
Vakcode FIXWVEW
Vaknaam Verdiepingsvakken Wijsbegeerte*
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 15
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Verdiepingsvakken Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week
Vaksoort bachelor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie van een bepaald Wetenschapsgebied 2 hele jaar verplicht