Practical Philosophy WveW

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2022/23
Vakcode FIPRWVEW
Vaknaam Practical Philosophy WveW
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Practical Philosophy of a Specific Discipline
Leerdoelen De Philosophy of… vakken worden ondersteund door de wijsgerige practica die tot doel hebben filosofische schrijfvaardigheden van studenten te verbeteren.

Succesvolle deelname aan deze practica is verplicht voor Wijsgeren van een bepaald wetenschapsgebied om de Philosophy of.. vakken te kunnen halen. Deze studenten worden ingeschreven voor de nestorpagina van de practica door de coördinator van de wijsgerige practica (Sjoerd Griffioen). Opdrachten en planning voor de practica worden via deze nestorpagina gecommuniceerd.
Omschrijving
Uren per week
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. S.L.V. Griffioen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Nestorpagina: PRACTICALS_PSD
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type