Kunstfilosofie

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2021/22
Vakcode FI213DE
Vaknaam Kunstfilosofie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Kunstfilosofie
Leerdoelen Kennis van basisposities in de (analytische) kunstfilosofie, oefening met analyseren van argumenten en kritisch denken, oefening met het schrijven van een essay.
Omschrijving Deze cursus is een inleiding in centrale onderwerpen binnen de (analytische) esthetica of kunstfilosofie, waaronder de definitie van kunst, de waarde van kunst, de objectiviteit van esthetische oordelen, de wisselwerking tussen kunst en ethiek en de paradox van de tragedie.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Lecture, seminar)
Toetsvorm essay
(Essay)
Vaksoort bachelor
Docent(en) dr. H.W.A. Evers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen/Articles
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 3 semester II a keuze