Ethiek 2: Morele verantwoordelijkheid

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2021/22
Vakcode FI212DB
Vaknaam Ethiek 2: Morele verantwoordelijkheid
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 7
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ethiek 2: Morele verantwoordelijkheid
Leerdoelen
  • Complexe filosofische psychologische teksten over autonomie en verantwoordelijkheid kunnen begrijpen.
  • De rol van empirisch onderzoek binnen filosofische argumenten kunnen begrijpen
  • Filosofische argumenten kunnen reconstrueren en bekritiseren
  • Deze nieuwe filosofische kennis leren toepassen voor de evaluatie van een aantal problemen binnen de toegepaste ethiek.
Omschrijving Wat zijn de vormen van scepticisme over verantwoordelijkheid en welke antwoorden zijn er binnen de literatuur? Wat is de aard en waarde van morele woede, schuld, en vergeving? Kunnen jonge kinderen autonoom en verantwoordelijk zijn? Hebben psychopathie en vormen van autisme gevolgen voor iemands morele verantwoordelijkheid? Wat zijn de nieuwe problemen die opdoemen in het toeschrijven van verantwoordelijkheid met de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie? Dit vak bespreekt deze en andere vragen met betrekking tot de ontologie, epistemologie, en waarde van onze verantwoordelijkheidspraktijen.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. D.D. Brandenburg
Docent(en) dr. D.D. Brandenburg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
To be announced
Entreevoorwaarden Introductie Ethiek
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 2 semester I b verplicht