Phil. of Mind: Lichaam, Brein, Geest

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2021/22
Vakcode FI202LBG
Vaknaam Phil. of Mind: Lichaam, Brein, Geest
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 7
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Philosophy of Mind: Lichaam, Brein, Geest
Leerdoelen
  • De student heeft kennis van de centrale problemen waar de philosophy of mind and cognition zich op richt
  • De student heeft een basale kennis van de recente empirische en filosofische ontwikkelingen die direct relevant zijn voor deze problemen
  • De student is in staat de verworven kennis schriftelijk weer te geven
Omschrijving Traditioneel gelden lichaam en geest als elkaars tegengestelden. Materialisme doet in deze optiek afbreuk aan het bijzondere van de geest. Tegelijkertijd maakt de kracht van het natuurwetenschappelijke denken een vorm van materialisme met betrekking tot de geest eigenlijk onontkoombaar. Deze cursus richt zich vooral op de verschillende manieren waarop lichaam, brein en geest bij elkaar horen. Aan de ene kant levert de cursus een inleiding in de klassieke thema’s binnen de Philosophy of mind and cognition en worden o.a. dualisme, behaviorisme, functionalisme en identiteitstheorie behandeld. Aan de andere kant plaatst de cursus deze klassieke problematiek in een breder perspectief waarin de impact van recente ontwikkelingen, zoals de neurowetenschappen en belichaamde cognitie, op ons begrip van bewustzijn, cognitie en vrije wil aan de orde komen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Schreuder
Docent(en) dr. J. Schreuder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Losse artikelen en een verbindende tekst die beschikbaar worden gesteld op Student Portal
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence  (Keuzevakken) 3 semester I a keuze
Ba Filosofie 2 semester I a verplicht