Introduction to Ethics

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2021/22
Vakcode FI200ITE
Vaknaam Introduction to Ethics
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Introduction to Ethics
Leerdoelen Kennis van de belangrijkste ethische en meta-ethische theorieën, en van de argumenten voor en tegen deze theorieën.
Omschrijving Iedereen heeft morele opvattingen. Maar wanneer zijn die goed onderbouwt? En kunnen we het daarover met elkaar eens worden? Dit college bespreekt deze vragen en geeft een overzicht van invloedrijke ethische theorieën zoals het Consequentialisme, Kantiaanse ethiek, en Deugdethiek.
Uren per week
Onderwijsvorm
(To be announced)
Toetsvorm
(To be announced)
Vaksoort bachelor
Docent(en) dr. D.D. Brandenburg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Additional literature will be made available
An Introduction to Moral Philosophy, preferably 2nd edition (but 1st edition is also fine), Norton Jonathan Wolff
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie van een bepaald Wetenschapsgebied 1 semester I b verplicht
Minor Filosofie 3 semester I b verplicht