Arguing about Taste

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2022/23
Vakcode FI174AT
Vaknaam Arguing about Taste
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Arguing about Taste: the metaphysics of beauty and other aesthetic properties
Leerdoelen Kennis van ideeën over de aard van schoonheid en andere esthetische eigenschappen, waarbij de nadruk ligt op hedendaagse analytische filosofie. Vermogen om kritisch op de materie te reflecteren in een essay.
Omschrijving Wat is de aard van schoonheid en andere esthetische eigenschappen? Zijn zij objectief of subjectief, relatief of universeel? Waarom twisten we over de kwaliteit van kunst? Kun je weten dat een schilderij mooi is zonder het zelf gezien te hebben? Is ethische kwaliteit van invloed op artistieke kwaliteit?
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Lectures, seminars)
Toetsvorm essay
(Essay, eventueel andere opdrachten)
Vaksoort master
Coördinator dr. H.W.A. Evers
Docent(en) dr. H.W.A. Evers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The book is available online via the university library
De Gustibus. Arguing about Taste and Why We Do it Peter Kivy (2015)Oxford: Oxford University Press
Other reading announced on Nestor
Entreevoorwaarden Ethiek 1, of vergelijkbare inleiding in de ethiek of meta-ethiek.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Filosofie 1 semester II b keuze
Ma Filosofie en Educatie 1 semester II b keuze
Ma Filosofie en Maatschappij 1 semester II b keuze
Master Exchange Courses - semester II b keuze
Researchmaster Philosophy 1 semester II b keuze