Ges vd Fil: 1: Oudheid

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2021/22
Vakcode FI171GF1
Vaknaam Ges vd Fil: 1: Oudheid
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Geschiedenis van de Filosofie 1: Oudheid
Leerdoelen 1) Leer oude filosofische teksten in vertaling te lezen.
2) Leer complexe filosofische opvattingen, argumenten en debatten te reconstrueren.
3) Leer om onafhankelijk concurrerende standpunten te beoordelen.
4) Leer filosofische argumenten en opvattingen uit te leggen, te analyseren en te evalueren.
5) Kennis verwerven van filosofie en haar verleden
Omschrijving Deze cursus biedt een inleiding tot de oude Griekse filosofie. Studenten moeten een gedetailleerde kennis ontwikkelen van de teksten die ze bestuderen en relevante aspecten van de historische achtergrond.
We zullen teksten voorlezen van de presocraten, Plato, Aristoteles en de stoïcijnen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Lectures, seminars (see online guide))
Toetsvorm essay, schriftelijk tentamen
(Written exams and essay (see online guide))
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. T.M. Nawar
Docent(en) dr. T.M. Nawar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Plato, Five Dialogues: Euthyphro, Apology, Crito, Meno, Phaedo G. M. A. Grube & J. M. Cooper 978-0872206335 €  15,65
Aristotle: Physics C.D.C. Reeve 978-1624666919 €  21,34
Entreevoorwaarden geen
Opmerkingen 1. Studenten moeten de vertalingen van de relevante teksten kopen, idealiter voordat de cursus begint.
Zie https://tamernawar.weebly.com/teaching.html voor nuttig materiaal.
2. Ieder eerstejaars vak heeft wekelijkse practica, die tot doel hebben de academische vaardigheden van studenten te verbeteren, en leergemeenschappen te vormen in de propedeutische fase. De practica sluiten qua inhoud aan bij dit vak en succesvolle deelname is verplicht om het vak te kunnen halen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 1 semester I a verplicht
Bachelor Exchange Courses - semester I a keuze