F&M 1: Publieksgericht schrijven

Faculteit Wijsbegeerte
Jaar 2021/22
Vakcode FI164FM1
Vaknaam F&M 1: Publieksgericht schrijven
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (College op maandag (14-16 uur) of dinsdag (9-11 uur))
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Filosofie & Maatschappij 1: Publieksgericht schrijven
Leerdoelen Een intellectuele kwestie kunnen overbrengen op een niet-filosofisch geschoold publiek.
Een eigen filosofisch standpunt naar voren kunnen brengen in de vorm van een column, opiniestuk en essay.
Taalgebruik kunnen afstemmen op tekstdoel en beoogd publiek.
Omschrijving In deze cursus leer je hoe je een filosofische tekst schrijft die interessant en begrijpelijk is voor een niet-filosofisch geschoold publiek. Je oefent je in onderwerpskeuze en in aantrekkelijk schrijven. Hierbij word je gestimuleerd je filosofische belangstelling, kennis en vaardigheden in verband te brengen met maatschappelijke actualiteiten, eigen ervaringen, verrassende bronnen of alledaagse situaties. Ter inspiratie buigen we ons wekelijks over diverse aspecten van uiteenlopende teksten. Daarnaast voer je thuis regelmatig kleine schrijfoefeningen uit die klassikaal worden besproken. Verder is er in deze collegereeks aandacht voor het fenomeen ‘publieksfilosofie’ en voor de rol van kwaliteitsjournalistiek in een democratische samenleving (bron van betrouwbare informatie, kritische, onderzoekende instantie, podium voor publiek debat).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(Hoorcolleges en werkcolleges)
Toetsvorm schriftelijke opdracht(en)
(Schriftelijke opdrachten (3))
Vaksoort master
Coördinator J.W.M. Kok
Docent(en) J.W.M. Kok
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Zie Studiehandleiding op Nestor
Entreevoorwaarden Toelating tot het masterprogramma Filosofie en Maatschappij
Opmerkingen College op maandag (13-15 uur) of dinsdag (9-11 uur)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Filosofie 1 semester I a verplicht
Ma Filosofie en Educatie 1 semester I a verplicht
Ma Filosofie en Maatschappij 1 semester I a verplicht