Gedrag in organisaties

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBP607A05
Vaknaam Gedrag in organisaties
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Gedrag in organisaties
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De belangrijkste principes van gedrag in organisaties beschrijven.
2. De belangrijkste theorieën binnen het vakgebied gedrag in organisaties reproduceren en de geldigheid van deze theorieën bespreken op basis van de wetenschappelijke evidentie.
3. Deze principes en theorieën toepassen op problemen met betrekking tot menselijk gedrag in organisaties en het ontwerp van organisaties.
4. De onderzoeksmethoden uit het vakgebied gedrag in organisaties beschrijven en beschrijven wat de belangrijkste voor- en nadelen van deze methoden zijn (en van specifieke empirische onderzoeken).
5. Culturele verschillen in attitudes en gedrag identificeren en beschrijven, en aangeven hoe deze interacties organisaties beïnvloeden.
6. Theorieën en argumentaties m.b.t. gedrag in organisaties duidelijk en coherent communiceren en presenteren.
7. Reflecteren over studie en carrière mogelijkheden gerelateerd aan gedrag in organisaties en HRM.
Omschrijving Om menselijk gedrag binnen organisaties te begrijpen is het belangrijk om verder te gaan dan een 'common sense' benadering van menselijk gedrag. Het is daarnaast belangrijk om je eigen rol bij het beïnvloeden van gedrag in organisaties te begrijpen. We kijken eerst naar individuele psychologische processen, en bestuderen persoonlijkheid, attitudes, waarden, emoties, perceptie en communicatie. Hoe nemen we de wereld en andere mensen waar, en welke vertekeningen spelen daarbij een rol? Hoe kunnen individuen worden gemotiveerd om goed te presteren? Dan concentreren we ons op gedrag in groepen en sociale processen. Hoe worden groepen gevormd, en hoe beïnvloeden groepen menselijk gedrag? Ten slotte kijken we naar processen op organisatieniveau, zoals leiderschap, macht, cultuur, en organisatieverandering.
Uren per week 4
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege
(Tijdens de werkgroepen vinden presentaties plaats.)
Toetsvorm -actieve deelname,  -groepspresentatie,  -schriftelijk tentamen (open en mc vragen),  -tussentijds tentamen (mc vragen)
(Studenten doen twee presentaties in kleine groepen. Daarnaast is deelname aan onderzoek in het Business Research Lab verplicht.)
Vaksoort propedeuse
Coördinator MSc. J. Oedzes
Docent(en) MSc. J. Oedzes ,prof. dr. F.A. Rink ,prof. dr. J.I. Stoker , student-assistants
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Essentials of Organizational Behavior, 15th global edition Robbins, S.P., T.A. Judge 9781292406664 ca. €  65,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: j.oedzes@rug.nl, de werkcollegecoördinator: j.van.polen@rug.nl of het secretariaat: 050 3634288
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bedrijfskunde) 1 semester I b verplicht