Supply Chain Operations

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2019/20
Vakcode EBP029A05
Vaknaam Supply Chain Operations
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Supply Chain Operations
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Supply chains van producten en diensten beschrijven en analyseren.
2. Operations en supply chain strategieën definiëren.
3. Productieprocessen en layout-strategieën evalueren.
4. Kwalitatieve en kwantitatieve methodieken selecteren en toepassen voor prestatie-analyses van processen.
5. Strategische inkoopmanagementconcepten beschrijven in samenhang met beslissingen om de stroom van goederen te coördineren.
6. Continuous improvement concepten voor het verbeteren en aansturen van processen beschrijven en beoordelen.
7. Kwalitatieve en kwantitatieve methodieken selecteren en toepassen voor beslissingen met betrekking tot distributie en logistiek.
8. Wetenschappelijke papers in het vakgebied operations en supply chain management begrijpen en bespreken.
Omschrijving Geen van de hedendaagse organisaties opereert onafhankelijk van andere organisaties. Veel organisaties maken deel uit van wereldwijde netwerken van leveranciers, producenten, distributeurs, retailers en consumenten; de zogenaamde supply chain. In dit vak bespreken we de rol van verschillende organisaties in deze supply chains en de manier waarop deze organisaties met elkaar samenwerken. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen, zijn: operations en supply chain strategieën; het uitbesteden van activiteiten; de karakteristieken van service-, productie, en distributieomgevingen; en verschillende beslissingsproblemen die binnen deze omgevingen voorkomen. Daarnaast wordt een aantal beslissingsondersteunende technieken gepresenteerd die helpen bij het verbeteren van de prestatie van supply chains en helpen bij het analyseren en ontwerpen van processen en stromen van goederen en diensten door het netwerk. Het doel van dit vak is kennis, inzicht en vaardigheden te verwerven om supply chains en hun activiteiten te begrijpen, analyseren en verbeteren op basis van besluitvormingsconcepten en supply chain management theorieën.
Uren per week 4
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege
(Hoorcolleges over de theorie, gecombineerde hoor/werkcolleges (exercise lectures) om te oefenen met het maken van opgaven, werkcolleges voor discussie over cases)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen),  -tussentijds tentamen (mc vragen)
(Meerdere groepsopdrachten)
Vaksoort propedeuse
Coördinator A.J. Komdeur
Docent(en) student-assistenten ,drs. F.P. Bakker ,dr. ir. P. Buijs , A.J. Komdeur ,dr. E.I. Metting ,dr. K. Peters ,ir. H. Reijn , A.P. Seepma, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Lecture slides & explanatory notes
Operations and Supply Management, The Core, 5th edition, 2019, McGraw-Hill, New York Jacobs, F.R., R.B. Chase 9781260547627 ca. €  62,00
Academic papers & reader (via Nestor)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Het boek Operations and Supply Chain Management, The Core zal ook worden gebruikt bij het vak Operations Management B&M/TM in jaar 2
Meer informatie bij het secretariaat: secr.operations.feb@rug.nl, 050 3637020
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bedrijfskunde) 1 semester I b verplicht