Supply Chain Operations

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBP029A05
Vaknaam Supply Chain Operations
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Supply Chain Operations
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Supply chains van producten en diensten beschrijven en analyseren
2. Opperations en supply chain strategieën definiëren
3. Productieprocessen en layout-strategieën evalueren
4. Kwalitatieve en kwantitatieve methodieken selecteren en toepassen voor prestatie-analyses van processen
5. Strategische inkoopmanagementconcepten beschrijven in samenhang met beslissingen om de stroom van goederen te coördineren
6. Continuous improvement concepten voor het verbeteren en aansturen van processen beschrijven
7. Kwalitatieve en kwantitatieve methodieken selecteren en toepassen voor beslissingen met betrekking tot distributie en logistiek
8. Wetenschappelijke papers in het vakgebied operations en supply chain management begrijpen en bespreken
Omschrijving Geen van de hedendaagse organisaties opereert onafhankelijk van andere organisaties. Veel organisaties maken deel uit van wereldwijde netwerken van leveranciers, producenten, distributeurs, retailers en consumenten; de zogenaamde supply chain. In dit vak bespreken we de rol van verschillende organisaties in deze supply chains en de manier waarop deze organisaties met elkaar samenwerken. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen, zijn: operations en supply chain strategieën; het uitbesteden van activiteiten; de karakteristieken van service-, productie, en distributieomgevingen; en verschillende beslissingsproblemen die binnen deze omgevingen voorkomen. Daarnaast wordt een aantal beslissingsondersteunende technieken gepresenteerd die helpen bij het verbeteren van de prestatie van supply chains en helpen bij het analyseren en ontwerpen van processen en stromen van goederen en diensten door het netwerk. Het doel van dit vak is kennis, inzicht en vaardigheden te verwerven om supply chains en hun activiteiten te begrijpen, analyseren en verbeteren op basis van besluitvormingsconcepten en supply chain management theorieën.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
(Hoorcolleges en exercises lectures om te oefenen in het maken van opgaven, tutorials voor discussie over cases)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen, schriftelijk tentamen met open vragen
(Tentamen met open vragen, tussentoets met MC vragen en een aantal groepsopdrachten bestaande uit het reviewen van papers, het voorbereiden van presentaties en het analyseren van een aantal cases.)
Vaksoort propedeuse
Coördinator drs. M.D. Zweers
Docent(en) student-assistenten ,drs. J. de Vries ,dr. ing. J. Drupsteen ,dr. K. Peters ,ir. H. Reijn ,dr. G.C. Ruël ,drs. J.C. van Leeuwen ,drs. M.D. Zweers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Academic papers and reader (made available via Nestor)
Connect online access for Operations and Supply Management, The Core, (4th edition (2017)). McGraw-Hill New York Jacobs, F.R., R.B. Chase 978152686534 ca. €  60,50
The slides and their explanatory notes
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Het vak Supply Chain Operations werkt met een digitaal boek, waartoe u toegang hebt voor de duur van de licentie. De term ‘Connect’ geeft aan dat het om de digitale versie van het boek gaat. De licentie is aan te schaffen via http://connect.mheducation.com/class/sco_2018
Hetzelfde boek wordt ook gebruikt bij het vak Operations Management in het tweede jaar, voor studenten die de B&M/TM richting kiezen. Wij adviseren daarom een licentie van 2 jaar. Voor het vak Supply Chain Operations alleen, volstaat in principe een licentie van een half jaar, in te gaan bij aanvang van het vak.
Wij adviseren ten zeerste aan de B&M/TM studenten om ook een papieren versie van het boek aan te schaffen. Hiervoor is er een package deal beschikbaar, met zowel het papieren als het digitale boek : 2 year Package deal (digital + printed book): € 76,65


Meer informatie bij de coördinator via: sco.feb@rug.nl of het secretariaat: secr.operations.feb@rug.nl, 050 3637020
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bdk) 1 semester I b verplicht