Organisatie en omgeving

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2020/21
Vakcode EBP028A05
Vaknaam Organisatie en omgeving
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Organisatie en omgeving
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. aangeven wat de belangrijkste elementen van de economische omgeving van een organisatie zijn;
2. bepalen hoe deze elementen van invloed zijn op de organisatie en hoe de organisatie haar strategie kan aanpassen om deze aan te pakken;
3. de verschillende wetenschappelijke argumenten begrijpen over de manier waarop de economische omgeving de rol en keuzes van de organisatie beïnvloedt;
4. de verschillende theorieën op het gebied van de economisch omgeving begrijpen en gebruiken;
5. de economische omgeving van de organisatie analyseren.
Omschrijving De economische omgeving van een onderneming bepaalt in belangrijke mate met welke mogelijkheden en bedreigingen een organisatie te maken krijgt. De omgeving van een bedrijf bestaat onder meer uit de markten en de productiesectoren waarmee het bedrijf te maken heeft. Determinanten van de markt - en de productiestructuur nemen daar een belangrijke plaats bij in. Voorbeelden zijn de interactie met directe concurrenten maar ook met toeleveranciers en klanten.
Daarnaast is de macroeconomische omgeving te onderscheiden waar met name economische en technologische factoren, en de overheid, het functioneren van de onderneming van buitenaf beïnvloeden. Bedrijven kunnen deze macro ontwikkelingen niet beïnvloeden, maar kunnen er hun strategie wel op aanpassen.
Een onderneming die haar economische omgeving begrijpt, kan daar strategisch op inspelen. Hierbij is te denken aan innovatie-, prijs-, reclame-, productdifferentiatie-, samenwerkinggedrag. Ook de interne organisatie van een bedrijf kan strategisch aangepast worden: Hoe corporate governance vorm te geven? Wat zijn de kerncompetenties van een bedrijf? Kernvraag van de cursus is dan ook: Hoe bepaalt de economische omgeving van een bedrijf de strategische keuzen die zij maakt?
Uren per week 4
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege
Toetsvorm -groepsopdracht,  -groepspresentatie,  -schriftelijk tentamen (open en mc vragen)
(In een groepsopdracht focussen de studenten op de toegepaste strategie)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. O.P. Roemeling
Docent(en) student-assistenten , P. Arque-Castells, PhD. ,dr. O.P. Roemeling ,dr. P.J. Steinberg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Economics of Strategy, 2017, 7th ed., John Wiley & Sons Besanko, D., D. Dranove, M. Shanley, S. Schaefer 9781119378761 ca. €  78,71
Entreevoorwaarden High school level economics
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator:
o.p.roemeling@rug.nl, +31 (0)50 3638562
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bedrijfskunde) 1 semester II b verplicht