Organisatie en omgeving

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBP028A05
Vaknaam Organisatie en omgeving
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Organisatie en omgeving
Leerdoelen Het begrijpen en leren hanteren van theorieën voor analyse van de economische omgeving van een organisatie / bedrijf om haar strategische positie en oriëntatie te bepalen.
Omschrijving De economische omgeving van een onderneming bepaalt in belangrijke mate met welke mogelijkheden en bedreigingen een organisatie te maken krijgt. De omgeving van een bedrijf bestaat onder meer uit de markten en de productiesectoren waarmee het bedrijf te maken heeft. Determinanten van de markt - en de productiestructuur nemen daar een belangrijke plaats bij in. Voorbeelden zijn de interactie met directe concurrenten maar ook met toeleveranciers en klanten.
Daarnaast is de macroeconomische omgeving te onderscheiden waar met name economische en technologische factoren, en de overheid, het functioneren van de onderneming van buitenaf beïnvloeden. Bedrijven kunnen deze macro ontwikkelingen niet beïnvloeden, maar kunnen er hun strategie wel op aanpassen.
Een onderneming die haar economische omgeving begrijpt, kan daar strategisch op inspelen. Hierbij is te denken aan innovatie-, prijs-, reclame-, productdifferentiatie-, samenwerkinggedrag. Ook de interne organisatie van een bedrijf kan strategisch aangepast worden: Hoe corporate governance vorm te geven? Wat zijn de kerncompetenties van een bedrijf? Kernvraag van de cursus is dan ook: Hoe bepaalt de economische omgeving van een bedrijf de strategische keuzen die zij maakt?
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, zelfstudie
Toetsvorm presentatie(s), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. W.W.M.E. Schoenmakers
Docent(en) student-assistenten ,prof. dr. D.L.M. Faems ,dr. W.W.M.E. Schoenmakers , P.J. Steinberg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Class material (including possibly from guest lecture)
Economics of Strategy 2013,7th ed. John Wiley & Sons

Besanko, D. Dranove, D. Shanley, M. Schaefer, S. 9781118319185 ca. €  78,71
Entreevoorwaarden High school level economics
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: w.w.m.e.schoenmakers@rug.nl, 050 3633253
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bdk) 1 semester II b verplicht