Marketing BDK

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2022/23
Vakcode EBP027A05
Vaknaam Marketing BDK
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Marketing BDK
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. Een juiste invulling geven aan het begrip marketing en aan de verschillende stappen van het marketing proces.
2. Het belang aangeven van een goed begrip van afnemers en markt.
3. Aankoopbeslissingsgedrag nader typeren en een invulling geven aan de verschillende fasen van het aankoopproces.
4. Aangeven wat de sleutelbegrippen zijn van een klantgeoriënteerde marketingstrategie en welke marketing management oriëntatie hieraan ten grondslag ligt.
5. Herkennen en beargumenteren welke alternatieve marketinginstrumentbeslissingen leiden tot waardecreatie vanuit een gekozen marketingstrategie.
6. Betekenis geven aan customer relationship management (CRM) en CRM-strategieën onderscheiden die enerzijds leiden tot waardecreatie voor afnemers en anderzijds, in ruil hiervoor, waarde opleveren voor het bedrijf.
7. Marketingtheorieën en -concepten beoordelen op hun geschiktheid bij het oplossen van (bedrijfskundige) vraagstukken.
Omschrijving Onderwerpen : 
1. De markt en de behoeften van de klant. 
2. Klantgestuurde marketing strategieën. 
3. Volledige marketing programma's. Subonderwerpen (de 4 P's) zijn: 
(1) ontwerp van product and service; 
(2) prijs;
(3) plaats/distributie; 
(4) promotie 
4. Creëren van winstgevende relaties en consumentenvertrouwen. 
5.Waarde aan klanten ontlenen om winst en klant gelijkheid te creëren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm -gastcollege ,  -hoorcollege ,  -werkcollege
Toetsvorm -actieve deelname,  -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open en mc vragen),  -tussentijds tentamen (open en mc vragen),  -verplichte aanwezigheid
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J. Berger
Docent(en) dr. J. Berger , diverse docenten ,prof. dr. P.C. Verhoef
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Principles of Marketing, Global Edition, 18th edition, 2020, Pearson Education, Essex/England Kotler, P., G. Armstrong 978-1-292-34113-2 ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: j.berger@rug.nl, 050 3633249 of het secretariaat; education.marketing@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bedrijfskunde) 1 semester I a verplicht