Management Science

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBP025A05
Vaknaam Management Science
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Management Science
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. wiskundige notatie interpreteren en actief gebruiken;
2. een probleem in wiskundige notatie modelleren;
3. een spreadsheet model voor beslissingsondersteuning opstellen en oplossen;
4. modelresultaten interpreteren in de context van het oorspronkelijke probleem;
5. een probleem als een netwerk modelleren (indien van toepassing).
Omschrijving Management science richt zich op het ondersteunen van besluitvorming in organisaties met behulp van wiskundige modellen. Studenten leren een praktische probleembeschrijving te vertalen naar een kwantitatief beslissingsmodel. Ze leren spreadsheet modellen te bouwen en daarin aanwezige analyse modules te gebruiken voor de interpretatie en analyse van data en het uitvoeren van kwantitatieve analyses voor het ondersteunen van bedrijfskundige beslissingsproblemen.
De training in het bouwen en oplossen van modellen vindt plaats binnen drie inhoudelijke aandachtsgebieden:
1) Data analyse: regressie en voorspelmethoden
2) Optimaliseren (opstellen van vergelijkingen en oplossen via Excel)
3) Netwerken (planning, allocatieproblemen)
Uren per week 7
Onderwijsvorm hoorcolleges, practica, werkcolleges
(Wekelijks een hoorcollege (2 uur), 1 werkcollege (2 uur) en een computer practicum of digitale toets (2 uur))
Toetsvorm actieve deelname, opdracht(en), schriftelijk tentamen met open vragen, tussentoets(en)
(+ Groepsopdracht Management game)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. J. Riezebos
Docent(en) student-assistenten ,prof. dr. J. Riezebos
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegebundel Management Science 2018.
Via https://www.uorder.nl/main/show (eind augustus)
Via Nestor; gratis (zelf printen)
ca. €  7,00
Management Science Modeling, 3rd custom edition University of Groningen Albright & Winston, ed. Riezebos 9781473769434 ca. €  45,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In dit vak wordt gebruik gemaakt van Excel 2016 UK.

Meer informatie bij de coördinator via managementscience@rug.nl, 050 3634853, of het secretariaat 050 3637491.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bdk) 1 semester I a verplicht