Management Science

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2020/21
Vakcode EBP025A05
Vaknaam Management Science
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Management Science
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. wiskundige notatie interpreteren en actief gebruiken;
2. een probleem in wiskundige notatie modelleren;
3. een spreadsheet model voor beslissingsondersteuning opstellen en oplossen;
4. modelresultaten interpreteren in de context van het oorspronkelijke probleem;
5. een probleem als een netwerk modelleren (indien van toepassing).
Omschrijving Management Science richt zich op het ondersteunen van besluitvorming in organisaties met behulp van wiskundige modellen. Studenten leren een praktische probleembeschrijving te vertalen naar een kwantitatief beslissingsmodel. Ze leren spreadsheet modellen te bouwen en daarin aanwezige analyse modules te gebruiken voor de interpretatie en analyse van data en het uitvoeren van kwantitatieve analyses voor het ondersteunen van bedrijfskundige beslissingsproblemen.
De training in het bouwen en oplossen van modellen vindt plaats binnen drie inhoudelijke aandachtsgebieden:
1) Data analyse: regressie en voorspelmethoden
2) Optimaliseren (opstellen van vergelijkingen en oplossen via Excel)
3) Netwerken (planning, allocatieproblemen)
Uren per week 7
Onderwijsvorm -computer practicum,  -hoorcollege ,  -practicum,  -werkcollege
(Wekelijks een werkcollege (2 uur), een computer practicum (2 uur), en in sommige weken een kort college (1 uur) of practicum (3 uur).)
Toetsvorm -actieve deelname,  -groep mondeling tentamen,  -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen),  -tussentijds tentamen (open vragen),  -verplichte aanwezigheid
(De toetsvormen dragen bij aan actief leren gedurende de cursus.)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. J. Riezebos
Docent(en) student-assistenten ,prof. dr. J. Riezebos
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Collegebundel Management Science 2020, Hard copy te bestellen via https://www.uorder.nl/main/show (eind augustus) Alternatief: zelf printen via pdf op Nestor Riezebos, J. - ca. €  7,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In dit vak wordt gebruik gemaakt van Excel 2016 UK. Het is gratis beschikbaar via uwp.rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bedrijfskunde) 1 semester I a verplicht