Informatiemanagement BDK

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBP024A05
Vaknaam Informatiemanagement BDK
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Informatiemanagement BDK
Leerdoelen Na afloop van het vak kan de student:
1. De rol van informatiesystemen bij het managen van organisaties in de digitale wereld beschrijven.
2. De invloed van informatiesystemen op de organisatiestrategie
analyseren.
3. De componenten van een informatiesysteeminfrastructuur beschrijven, en aangeven waarom ze nodig zijn om aan de informatiebehoeften van een organisatie te voldoen.
4. Het doen van zaken van bedrijven met klanten via het Internet uitleggen (electronic commerce) .
5. De rol van social media bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking in organisaties beschrijven.
6. De ondersteuning van beslissingen met Business Intelligence
uitleggen.
7. Het gebruik van enterprise-systemen door organisaties om bedrijfsprocessen te ondersteunen en te integreren, beschrijven.
8. De rol van van supply-chain-management-systemen en customer-relationship-management-systemen in organisaties beschrijven.
9. De ontwikkeling en acquisitie van informatiesystemen door organisaties beschrijven.
10. De eisen voor een informatiesysteem middels data-flow-diagrams en entiteit-relatie-diagrammen structureren.
11. Het succes van informatiesystemen in organisaties analyseren.
12. Bedreigingen van de informatievoorziening identificeren en maatregelen voorstellen om de informatie(systemen) te beveiligen.
Omschrijving Voor managers en consultants is het van groot belang om inzicht te hebben in de rol die moderne informatiesystemen spelen in organisaties. Organisaties kunnen effectiever en efficiënter functioneren met behulp van informatiesystemen, maar veranderen hierdoor ook sterk. Centraal in dit vak staat hoe het gebruik en de implementatie van informatiesystemen door bedrijfskundig opgeleide managers en consultants begeleid kan worden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm computer practica, hoorcolleges
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen
(Digitaal tentamen)
Vaksoort propedeuse
Coördinator drs. S. Sibum
Docent(en) en anderen ,prof. dr. E.W. Berghout ,drs. S. Sibum
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Articles on Nestor Various
Information Systems Today: Managing in the digital world, 8th edition, Pearson Education Inc., 2017
Valacich, Joseph, Christoph Schneider 9781292215976 ca. €  65,00
Syllabus Informatiemanagement BDK 2018-2019 (verkrijgbaar via readershop)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Meer informatie bij de coördinator: s.sibum@rug.nl, 050 3633847 of
secretariaat: i.j.bakker@rug.nl, 050 3633535
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bdk) 1 semester II a verplicht