Academic Skills II

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBP022A05
Vaknaam Academic Skills II
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Academic Skills II
Leerdoelen Na afloop van het vak is de student in staat om:
1. Een onderzoeksvoorstel te formuleren voor probleem-oplossend bedrijfskundig onderzoek.
2. Dit onderzoeksvoorstel te schrijven overeenkomstig de conventies van academisch schrijven (structuur, argumentatie, citaties en referenties).
3. Een theoretische basis voor dit voorstel te ontwikkelen inclusief een conceptueel model.
4. Argumenten te geven voor een kwalitatief of kwantitatief empirisch onderzoeksproject, inclusief een suggestie voor de data collectie.
5. Effectief de casus en het onderzoeksvoorstel uiteen te zetten in woord en geschrift.
6. Haar/zijn presentatievaardigheden te verbeteren met betrekking tot tijdslimieten, het gebruik van visuele hulpmiddelen en omgaan met lastige vragen uit het publiek.
7. Als team groepswerk te plannen, leiden en reguleren, en te reflecteren op de voortgang van het groepsproces en –werk.
Omschrijving 1. Ontwikkelen onderzoeksvoorstel.
2. Academisch schrijven, presenteren en argumenteren. Groepsactiviteiten en veel (peer)feedback. Werkgroepen begeleid door student assistenten. Studenten ontwikkelen academische vaardigheden door "doen, reflecteren, herzien, en opnieuw doen" (Deming cyclus), zowel bij werk aan een eigen onderzoeksvoorstel als ook door het geven van feedback op onderzoeksvoorstellen van collega-studenten.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcolleges, practica
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s)
Vaksoort propedeuse
Coördinator drs. H.P. van Peet
Docent(en) student-assistenten ,dr. C.H.M. Lutz
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies, 3e druk 2016, Amsterdam University Press, Amsterdam J.J.W. Buis, G. Post en V.R. Visser 978 94 6298 119 5 ca. €  16,95
Reader met artikelen.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De literatuur is ook gebruikt bij het vak Academic Skills I in semester 2.1.

Meer informatie bij de coördinator: h.p.van.peet@rug.nl, 050 3633251 of de secretaresse: 050 3634111
Coach student-assistenten: Dr. J.F.J. Vos
Coördinator sociale en communicatieve vaardigheden: Drs. M.M. Kroese
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bdk) 1 semester II b verplicht