Academic Skills I

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBP021A05
Vaknaam Academic Skills I
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Academic Skills I
Leerdoelen Na afloop van het vak is de student in staat om:
1. Relevante literatuur te vinden voor een bedrijfskundig wetenschappelijk probleem geformuleerd door senior onderzoekers.
2. Een variëteit aan literatuurbronnen te verkennen en vergelijken, en een citatie-analyse te doen.
3. Uit te leggen waarom het probleem relevant is.
4. Uit te leggen waarom een bepaalde publicatie relevant is voor het probleem.
5. Een samenvatting van bevindingen te schrijven met betrekking tot het gegeven probleem en een mogelijke oplossing te suggereren gebaseerd op het literatuuronderzoek.
6. De gevonden academische literatuur te verwerken in een conceptueel model, en over de bevindingen te rapporteren op een wetenschappelijk verantwoorde en goed beargumenteerde wijze.
7. De activiteiten m.b.t. het literatuuronderzoek in het practicum te plannen en structureren, en daarop te reflecteren.
8. Andere studenten constructieve feedback op hun literatuuronderzoekspapers te geven.
9. Een goede argumentatie op te bouwen, als ook effectief samen te werken in een groep.
Omschrijving Deze cursus maakt deel uit van het thema leren van onderzoek. Studenten leren hoe een literatuuronderzoek uit te voeren in de context van bedrijfskundig onderzoek. Dit maakt onderdeel uit van het ontwikkelen van basis-onderzoeksvaardigheden, inclusief sociale en communicatieve vaardigheden. Deze cursus legt de basis voor Academic Skills II, waarin studenten verdergaan met het ontwikkelen van een onderzoeksplan.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcolleges, practica, zelfstudie
Toetsvorm opdracht(en)
Vaksoort propedeuse
Coördinator drs. H.P. van Peet
Docent(en) dr. W.G. Biemans , Student-assistenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies, 3e druk 2016, Amsterdam University Press, Amsterdam J.J.W. Buis, G. Post en V.R. Visser 978 94 6298 119 5 ca. €  16,95
Reader met artikelen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De literatuur zal ook gebruikt worden in het vak Academic Skills II in semester 2.2

Meer informatie bij de coördinator: h.p.van.peet@rug.nl, 050 3633251 of bij de secretaresse: 050 3634111.
Coach student-assistenten : Dr. J.F.J. Vos.
Coördinator sociale en communicatieve vaardigheden: Drs. M.M. Kroese
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (basisprogramma BSc Bdk) 1 semester II a verplicht