Masterafstudeerwerkstuk Fiscale Economie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBM875A20
Vaknaam Masterafstudeerwerkstuk Fiscale Economie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 20
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Masterafstudeerwerkstuk Fiscale Economie
Leerdoelen Het verrichten van een zelfstandig, wetenschappelijk verantwoord onderzoek van substantiële omvang.
Omschrijving Het onderwerp van het onderzoek en de onderzoeksmethode wordt door de student in overleg met de scriptie coördinator van de vakgroep Belastingrecht, mw. Mr. Willemein Grooten, bepaald. De tweede beoordelaar wordt toegewezen door de Masterafstudeerwerkstuk Fiscale Economie, Mw. Prof. Dr. I.J.J. Burgers
Uren per week
Toetsvorm individuele beoordeling
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. I.J.J. Burgers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Zie voor details de Handleiding Master’s thesis op de FEB website. Zie ook Nestor Community.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type