Financial Accounting Theory

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBM863A05
Vaknaam Financial Accounting Theory
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a (en semester II a)
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Financial Accounting Theory
Leerdoelen Na afloop van dit vak kan de student:
1. De belangrijkste economische theorieën op het terrein van de externe verslaggeving beschrijven.
2. Wetenschappelijke artikelen op het terrein van de externe verslaggeving kritisch beoordelen.
3. In groepsverband op basis van de wetenschappelijke accounting theorieën zowel mondeling als schriftelijk een eigen visie geven over de laatste wetenschappelijke inzichten.
Omschrijving Bij het behandelen van het wetenschappelijk onderzoek komen de verschillende stadia van de empirische cyclus aan de orde. Waar mogelijk wordt een verband gelegd tussen de verworvenheden van de theorie en de verslaggevingspraktijk. Vanwege het toenemend belang van het standard setting process voor de onderneming en zijn accountant wordt in het bijzonder aandacht besteed aan theorieën die aan dit proces ten grondslag liggen.
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:
• een inleiding op de verschillende verslaggevingstheorieën;
• externe verslaggeving onder ideale omstandigheden;
• de gebruikersbenadering van externe verslaggeving;
• implicaties van efficiënte markten;
• het nut van informatie voor de werking van vermogens-markten;
• agency theory en de gevolgen voor de inrichting van de externe verslaggeving;
• earnings management.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, practica
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
Vaksoort master
Coördinator dr. T.A. Marra
Docent(en) prof. dr. R.B.H. Hooghiemstra ,dr. T.A. Marra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Financial Accounting Theory, 7e druk of recenter/7th edition or later, Prentice Hall Scott, W.R. 9780135119150 ca. €  90,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit vak wordt aangeboden in zowel semester Ia als in semester IIa. Het schriftelijk tentamen van dit vak wordt aangeboden in semester Ia, IIa en IIb.
Coordinator: Dr. T.A. Marra, e-mail t.a.marra@rug.nl
Secretariaat: Drs. I.J. Bakker, e-mail i.j.bakker@rug.nl,
tel. 050-3633535
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester I a verplicht