Management Accounting Change

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBM711B05
Vaknaam Management Accounting Change
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Management Accounting Change
Leerdoelen 1. Beschrijf de verschillende theorieën over management accounting veranderingen en het implementatieproces.
2. Beoordeel op kritische wijze de theorieën over management accounting veranderingen.
3. Beoordeel op kritische wijze implementatieprocessen van management accounting veranderingen.
4. Ontwerp nieuwe theorieën, gebaseerd op bestaande literatuur.
5. Schrijf een paper waarin de student op kritische wijze reflecteert op theorieën van management accounting verandering.
6. Presenteer in geschreven vorm een theoretische analyse op overtuigende wijze.
Omschrijving Dit vak heeft als doel om kennis en begrip op te doen over veranderingsprocessen van management accounting processen- en systemen. Het vak omvat zowel de technische vereisten van accounting-veranderingen, alsook de sociale gevolgen. De veranderingen worden besproken volgens de assen: structuur en gedrag. Structuur gaat om de eisen voor het ontwerpen van veranderingsprocessen en de kennis van mensen die ermee werken. Gedrag gaat over de manieren waarop mensen omgaan met veranderde verantwoordelijkheden en processen. Het vak bespreekt de formele en informele manieren waarop een accounting-verandering kan worden ingebed in de organisatie. Op deze wijze belicht het de sociale en functionele dimensies van verandering.
Uren per week 3
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege, groepsbegeleiding
(Het vak omvat hoorcolleges en tutorials. In deze vormen worden complexe theorieën behandeld over management accounting veranderingen.)
Toetsvorm -schriftelijk tentamen (open vragen), paper
(Toetsing vindt plaats middels een geschreven paper en een tentamen.)
Vaksoort master
Coördinator dr. M.P. van der Steen
Docent(en) dr. S. Girdhar ,dr. M.P. van der Steen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader of articles from journals in the field
Entreevoorwaarden Bachelor niveau in management accounting en control.
Opmerkingen Omdat het groepsproces is gebaat bij een brede deelname, zijn de colleges en tutorials in principe verplicht. Alle activiteiten binnen het vak zijn in het Engels.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Controlling) 1 semester I a verplicht
MSc BA - Management Accounting and Control/MAC  (basisprogramma MSc BA MAC) 1 semester I a verplicht