Strategic & Organizational Design

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBM636A05
Vaknaam Strategic & Organizational Design
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a (en semester II a)
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Strategic & Organizational Design
Leerdoelen 1. Op systematische wijze binnen restrictieve randvoorwaarden organisatieonderzoek ontwerpen, plannen en managen in overeenstemming met de externe opdrachtgever.
2. In een concrete bedrijfssituatie mede vanuit relevante theorie een probleemverkenning naar actuele organisatievraagstukken uitvoeren.
3. Aansluitende op de probleemverkenning een beargumenteerde keuze maken voor een prioritaire, gerichte organisatiediagnose.
4. Een gedegen analyse maken van mogelijke oplossingsalternatieven en implementatietrajecten en op basis daarvan aanbevelingen formuleren.
5. Een overtuigende mondelinge presentatie over de praktijkcasus houden en een helder gestructureerde onderzoeksrapportage verzorgen.
6. Participeren aan interactieve review- en feedbackmomenten.
7. Intercollegiaal reflecteren op onderzoeksproces en – product.
Omschrijving Deze cursus behandelt de praktijk van strategische besluitvorming en de relatie tussen strategie, organisatie en financiële analyse. Aan de hand van recent onderzoek worden individuele en groepsopdrachten uitgevoerd.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcolleges, practica
(Zie opmerkingen)
Toetsvorm actieve deelname, opdracht(en)
(Het eindcijfer wordt bepaald door de scores op vier kleinere groepsopdrachten en een grotere groepsopdracht.)
Vaksoort master
Coördinator dr. K.J. McCarthy
Docent(en) dr. C. Carroll ,dr. K.J. McCarthy
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Strategy, analysis and practice, McGraw-Hill (aanbevolen/recommended) McGee, J., H. Thomas, D. Wilson 9780077126919 ca. €  43,00
Understanding Mergers and Acquisitions in the 21st Century: A Multidisciplinary Approach (aanbevolen/recommended) McCarthy, Killian J., Wilfred Dolfsma 9780230336667 ca. €  118,00
Entreevoorwaarden Het vak veronderstelt het kennisniveau van de 2e jaars cursus Bedrijfskundige Organisatiediagnostiek en vaardigheden.
Opmerkingen In teamverband vindt onderzoek plaats; beargumenteerd geselecteerde literatuur vormt het referentiekader; parallel aan het onderzoekstraject zijn er verspreid over het gehele semester workshopbijeenkomsten, waarvoor evenals voor de startbijeenkomst verplichte aanwezigheid geldt, met presentaties, peer review en feedbackrondes; er zijn voorts diverse mogelijkheden voor consultatie.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester I a verplicht
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Controlling) 1 semester I a verplicht