IT in Control

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBM191A05
Vaknaam IT in Control
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b (en semester II b)
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam IT in Control
Leerdoelen 1. Te benoemen, te onderscheiden en te beoordelen op welke wijze organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau het IT-infrastructuur-, IT-applicatie-, IT-management- en het IT-strategiedomein hebben georganiseerd (B).
2. De gevolgen van veranderingen in de IT-infrastructuur, de IT-applicaties, het IT-management en de IT-strategie te signaleren respectievelijk uit te leggen, in relatie tot de betrouwbaarheid van de verslaggeving, voor de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en voor de naleving van relevante wet- en regelgeving (A).
3. Een sluitend geheel van preventieve en reactieve IT-controls te ontwerpen en te beschrijven om cyberrisico’s en uitbestedingsrisico’s (cloud-computing) te mitigeren, in relatie tot de betrouwbaarheid van de verslaggeving, de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en de naleving van relevante wet- en regelgeving (B).
4. De geschiktheid te bepalen van de voor de managementinformatie en externe verslaggeving gehanteerde (data)analyse- en rapportagetools en -technieken, alsmede de betrouwbaarheid van de opgeleverde gegevens te beoordelen en hierover te adviseren (C).
5. Beoordeel en adviseer over de betrouwbaarheid van geautomatiseerde informatie (C).
6. Schrijf een goed geschreven en gestructureerd rapport over de bevindingen van de opdracht op een duidelijke, coherente en overtuigende manier en presenteer mondeling over de bevindingen van de opdracht aan een professioneel publiek.
Omschrijving Nog niet zo lang geleden werden IT-toepassingen gezien als handige hulpmiddelen om je werk beter en sneller te kunnen doen. Je kon er nog prima zonder. Tegenwoordig zijn IT-toepassingen zó geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van organisaties, dat de continuïteit en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering en de daarbij ondersteunende informatievoorziening volledig afhankelijk zijn van IT-toepassingen. Adequate IT-beheersing in- en rondom deze IT-toepassingen is daarom van cruciaal belang voor de interne beheersing van organisaties.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Kennis van IT schiet vaak tekort op strategisch (directie) en tactisch (management) niveau. De leiding van organisaties is onvoldoende op de hoogte van technologische innovaties en daarmee gepaard gaande kansen en bedreigingen. Daardoor zijn organisaties niet (goed) in staat hun risicobeeld en daarvan afgeleid raamwerk van interne beheersing aan te laten sluiten op deze veranderingen, met alle gevolgen van dien.

Dit vak schetst op toegepaste wijze de bouwstenen van een IT-infrastructuur en de wijze waarop deze ondersteunend is aan het applicatielandschap van organisaties, waarbij aan de hand van het Strategic Alignment Model van Henderson en Venkatraman invulling wordt gegeven aan het IT-strategie- en IT-management-domein.
Vervolgens komen verschillende actuele technologische innovaties (zoals blockchain en cloud-computing) en bedreigingen (zoals ransomware en identity fraud) aan bod, waarbij telkens de slag wordt geslagen naar de impact die deze innovaties en bedreigingen hebben op het risicobeeld en de wijze waarop de interne beheersing van organisaties hierop voorbereid dient te zijn om de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde informatievoorziening te kunnen waarborgen, ten behoeve van de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en voor de naleving van relevante wet- en regelgeving.
Uren per week 2
Onderwijsvorm -gastcollege ,  -hoorcollege ,  -werkcollege, gecombineerde hoor-/werkcolleges
(Zelfstudie op basis van screencasts, gecombineerde hoor- en werkcolleges (quiz-vorm) en gastcolleges.)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -groepspresentatie,  -schriftelijk tentamen (open vragen)
(Schriftelijke groepsopdracht(en), groepspresentatie(s) en schriftelijk individueel tentamen met open vragen. Weging groepsopdracht/-presentatie versus individueel tentamen is respectievelijk 25%-75%.)
Vaksoort master
Coördinator ing. R.G.J. Kuper
Docent(en) prof. dr. J.A. Emanuels ,ing. R.G.J. Kuper
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
COBIT5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT, (electronically available or in the library) ISACA
Accounting Information Systems, Global Edition, 15th Edition (or higher) Romney, M.B., P.J. Steinbart 9781292353364 ca. €  80,00
Implementing Effective IT Governance and IT Management, (e-book or hard copy) Selig, G.J. 9789401800082¬† ca. €  45,00
Various academic papers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Secretariaat Accountancy e-mail: accountancy@rug.nl / tel. 050-36 33 768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester I b verplicht
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Controlling) 1 semester I b verplicht
Wordt meerdere malen per jaar aangeboden 1 semester II b keuze