International Financial Accounting

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBM158A05
Vaknaam International Financial Accounting
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam International Financial Accounting
Leerdoelen Na afloop van de cursus is de student in staat om:
1. Actuele thema’s in het internationale financiële accounting onderzoek te omschrijven.
2. Wetenschappelijke artikelen uit toptijdschriften in het domein van de financial accounting kritisch te analyseren.
3. Jaarverslagen te evalueren op basis van de onderwerpen die besproken zijn tijdens de hoorcolleges en met behulp van de wetenschappelijke artikelen als achtergrond.
4. De uitkomst van de opdracht te presenteren op een heldere, coherente en logische wijze aan collega's.
5. Een goed gestructureerde rapport schrijven over de uitkomst van de opdracht op een heldere, coherente en overtuigende wijze.
Omschrijving Het doel van deze cursus is om de meest relevante actuele thema’s in het theoretische en empirische onderzoek in het domein van de financial accounting op academisch niveau te kunnen belichten. De cursus heeft een internationaal perspectief. De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde zullen komen zijn: inkomsten, waarderingen, financiële verslaglegging, bekendmakingen, winstkwaliteit, Integrated Reporting, Sustainability Reporting, agency- theorie, de beloning van bestuurders, bescherming van beleggers, corporate governance, regelgeving, en fiscale boekhouding.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met open vragen
Vaksoort master
Coördinator dr. S. Mukherjee
Docent(en) dr. S. Mukherjee , S. Wang
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader with academic articles Various
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Secretary: I.J. Bakker, phone +31 50 363 3535, e-mail i.j.bakker@rug.nl
Coordinator: Dr S. Mukherjee, e-mail shibashish.mukherjee@rug.nl, phone +31 (0)50 363 7206
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester II b verplicht