International Financial Accounting

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2019/20
Vakcode EBM158A05
Vaknaam International Financial Accounting
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam International Financial Accounting
Leerdoelen 1. Actuele thema’s in het internationale financiële accounting onderzoek omschrijven.
2. Wetenschappelijke artikelen uit toptijdschriften in het domein van de financial accounting kritisch analyseren.
3. Verzamelen van academische artikelen over een specifiek onderwerp en het schrijven van een kritische beoordeling van de literatuur.
4. De uitkomst van de opdracht presenteren op een heldere, coherente en logische wijze aan collega's.
5. Een goed gestructureerd rapport schrijven over de uitkomst van de opdracht op een heldere, coherente en overtuigende wijze.
Omschrijving Het doel van deze cursus is om de meest relevante actuele thema's in het theoretische en empirische onderzoek in het domein van de financial accounting op academisch niveau te kunnen belichten. De cursus heeft een internationaal perspectief. De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde zullen komen zijn: inkomsten, waarderingen, financiële verslaglegging, bekendmakingen, winstkwaliteit, Integrated Reporting, Sustainability Reporting, agency- theorie, de beloning van bestuurders, bescherming van beleggers, corporate governance, regelgeving en fiscale boekhouding.
Uren per week 3
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege
(Lecture, Tutorial)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -groepspresentatie,  -schriftelijk tentamen (open vragen), schriftelijk tentamen met open vragen
(Written exam (open questions), Group assignment, Group oral presentation)
Vaksoort master
Coördinator S. Wang
Docent(en) dr. S. Mukherjee , S. Wang
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader with academic articles Various
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Secretaresse: I.J. Bakker, telefoonnummer 050-363 3535, e-mail i.j.bakker@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester II b verplicht