Auditing Theory

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBM156A05
Vaknaam Auditing Theory
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Auditing Theory
Leerdoelen 1. Beargumenteren wat de rol van de accountant in de maatschappij is.
2. De verschillende onderdelen van de jaarrekeningcontrole met elkaar in verband brengen.
3. De controlestandaarden behorende bij een jaarrekeningcontrole interpreteren.
4. De verantwoordelijkheden van de accountant mbt fraude bij een jaarrekeningcontrole bepalen.
5. Het proces van risico-inschatting uitvoeren tijdens een jaarrekeningcontrole.
6. Bepalen hoe je gebruik maakt van de werkzaamheden van anderen tijdens een jaarrekeningcontrole.
7. Bepalen wat de impact van IT is op de jaarrekeningcontrole.
8. Uitleggen hoe je om moet gaan met service organisaties in de jaarrekeningcontrole.
9. Herkennen wat gecommuniceerd wordt met governance belaste personen tijdens de jaarrekeningcontrole.
10. Een groepsopdracht van een ander team op een effectieve wijze voorzien van constructieve feedback.
Omschrijving Dit vak borduurt voort en geeft verdieping aan de kennis zoals opgedaan in de vakken Introduction to Auditing en Auditing Practices. Er wordt ingegaan op specifieke thema’s als de rol van de accountant in de maatschappij, het adresseren van geïdentificeerde risico’s, de verantwoordelijkheden van de accountant ten aanzien van fraude, het gebruikmaken van werkzaamheden van anderen, het toepassen van data analyse, continuous auditing en hoe om te gaan met service organisaties. In de colleges worden praktische voorbeelden en actualiteiten gebruikt om de student verdiepende inzichten in verschillende onderdelen van de jaarrekeningcontrole te geven. De docent die de colleges verzorgt heeft relevante praktijkervaring. Daarnaast zullen er interessante gastcolleges worden gegeven door experts uit de praktijk.
Ook zal de student een holistisch beeld krijgen van het controleproces door het schrijven van een audit plan. Hierbij zullen verschillende aspecten van de jaarrekeningcontrole aan bod komen. Het doel van deze opdracht is het verkrijgen van een breder begrip van het jaarrekeningcontroleproces en hoe je hierover aan anderen communiceert.
Uren per week 2
Onderwijsvorm -gastcollege ,  -hoorcollege ,  -werkcollege
(Hoor- en werkcolleges, groepsopdracht.)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen)
(Groepsopdracht, schriftelijk tentamen met open vragen (Digitaal).)
Vaksoort master
Co├Ârdinator drs. ing. G.H. Keppels, ra.
Docent(en) Gastdocent(en) ,drs. ing. G.H. Keppels, ra. , A.C.M. Mens, MSc. ,drs. D. Out ,drs. T. Sikkema
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
iPrinciples of International Assurance and Auditing*, 4th edition, 2021, Pearsoni/ Hayes, Rick, Philip Wallage, Peter Eimers 9789463720069 ca. €  60,00
iArticles from journals in the field and legislation (available through the University Library and/or internet)i/ Miscellaneous
Entreevoorwaarden Reguliere voorwaarden van het masterprogramma
Opmerkingen Secretariaat Accountancy e-mail: accountancy@rug.nl / tel.: 050-36 33 768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester I a verplicht