Auditing Theory

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBM156A05
Vaknaam Auditing Theory
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Auditing Theory
Leerdoelen Auditing Theory heeft als doel om te voorzien in diepgaande kennis van de rol, functie en werkwijze van een accountant. Dit zorgt ervoor dat de student de theorie aan de praktijk kan koppelen. In de cursus zal de jaarrekeningcontrole, de belangrijkste werkzaamheid van een accountant, een centrale rol spelen. Na de cursus heeft de student een aantal leerdoelen van de CEA (Commissie Eindtermen Accountancy) behaald. Verder is de cursus relevant omdat de student een dieper begrip krijgt van verschillende aspecten van het controleproces en om een holistische beeld te krijgen van het bredere controleproces. Na afronding van Auditing Theory kan de student:
- Beargumenteren wat de rol van de accountant in de maatschappij is.
- De verschillende onderdelen van de jaarrekeningcontrole met elkaar in verband brengen.
- De controlestandaarden behorende bij een jaarrekeningcontrole interpreteren.
- De verantwoordelijkheden van de accountant mbt fraude bij een jaarrekeningcontrole bepalen.
- Het proces van risico-inschatting uitvoeren tijdens een jaarrekeningcontrole.
- Bepalen hoe je gebruik maakt van de werkzaamheden van anderen tijdens een jaarrekeningcontrole.
- Beschrijven hoe data analyse kan worden toegepast in de jaarrekeningcontrole.
- Beschrijven hoe je om moet gaan met service organisaties in de jaarrekeningcontrole.
- Beschrijven wat continuous auditing inhoudt.
- Beschrijven wat gecommuniceerd wordt met governance belaste personen tijdens de jaarrekeningcontrole.
Omschrijving Dit vak borduurt voort en geeft verdieping aan de kennis zoals opgedaan in de vakken Introduction to Auditing en Auditing Practices. Er wordt ingegaan op specifieke thema’s als de rol van de accountant in de maatschappij, het adresseren van geïdentificeerde risico’s, fraude, het gebruikmaken van werkzaamheden van anderen, het toepassen van data analyse, continuous auditing en service organisaties. In de colleges worden filmpjes, praktische voorbeelden en actualiteiten gebruikt om de student verdiepende inzichten in verschillende onderdelen van de jaarrekeningcontrole te geven. De docenten die de colleges geven hebben praktijkervaring. Daarnaast zullen er interessante gastcolleges worden gegeven door experts uit de praktijk.
Ook zal de student een holistisch beeld krijgen van het controleproces door het schrijven van een audit plan. Hierbij zullen verschillende aspecten van de jaarrekeningcontrole aan bod komen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, opdracht(en)
(Groepsopdracht)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen met open vragen
(Digitaal)
Vaksoort master
Coördinator M. Looijenga, MSc.
Docent(en) ing. R.G.J. Kuper , M. Looijenga, MSc. , R.S. Tuinsma, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Articles from journals in the field and legislation
(available through the University Library and/or internet)
Miscellaneous
Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing, 3rd edition, 2014, Pearson
Hayes, Rick, Philip Wallage, Hans Gortemaker 9780273768173 ca. €  62,50
Wetenschappelijke publicaties en Wetgeving
(beschikbaar via de Universteitsbibliotheek en/of internet)
Divers
Entreevoorwaarden Reguliere voorwaarden van het masterprogramma
Opmerkingen Secretariaat e-mail: accountancy@rug.nl, tel.: 050 3633768
Docenten: M. Looijenga MSc EMA RA en R.S. Tuinsma MSc EMA RA
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester I a verplicht