Auditing Research

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBM155A05
Vaknaam Auditing Research
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Auditing Research
Leerdoelen 1. De student heeft inzicht in de impact van het gedrag van het management op het functioneren van de accountant.
2. De student kan (gesproken en geschreven) aan de hand van relevante theorieën zijn/haar visie op actuele ontwikkelingen geven.
3. De student heeft inzicht in de overeenkomsten tussen theorieën (legitimatie, stakeholder, agency en meer) en het accountantsberoep.
4. De student heeft inzicht in veranderende informatievoorziening door ondernemingen (niet-financieel en duurzaamheid) en de impact daarvan op het accountantsberoep.
5. Student kan - aan de hand van theoretische inzichten - zowel schriftelijk als mondeling ethische vraagstukken voor de accountant analyseren.
Omschrijving Auditing Research geeft een wetenschappelijke theoretische verdieping aan het vak Auditing. De belangrijkste thema's zijn audit kwaliteit, besluitvorming en ethische uitgangspunten, vrijwillige transparantie niet financiële verslaggeving. Deze opleiding geeft een goed inzicht in de weg die het accountantsberoep door de jaren heen heeft afgelegd in de richting van wet- en regelgeving, nieuwe informatie en de vele vraagstukken die een rol hebben gespeeld rondom het thema audit quality.
Uren per week 2
Onderwijsvorm -gastcollege ,  -hoorcollege
(Hoorcolleges.)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. D.A. de Waard
Docent(en) prof. dr. D.A. de Waard ,prof. dr. A.E.M. Kamp-Roelands, ra. ,dr. Y. Karaibrahimoglu , M. Looijenga, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wetenschappelijke publicaties / Scientific publications*
Blind Spots, Available in Smartcat Bazerman, M.H., A.E. Tenbrunsel 9780691156224
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Secretariaat e-mail: accountancy@rug.nl, tel.: +31 (0)50 - 363 37 68.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester II a verplicht