Auditing Research

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBM155A05
Vaknaam Auditing Research
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Auditing Research
Leerdoelen Deze module beoogt diepgaand inzicht te geven in de wijze waarop de accountant opereert en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op zijn werkzaamheden.
Omschrijving Het vak Auditing Research bouwt voort op het vak Auditing Theory en geeft hieraan een verdere theoretische/wetenschappelijke verdieping op basis van (internationale) wetenschappelijke publicaties. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal thematische invalshoeken. Deze betreffen onder meer: audit quality, oordeelvorming, niet-financiële informatie en vrijwillige informatievoorziening, cultuur en (ontwikkelingen in de) maatschappij. Dit vak geeft je een brede maatschappelijke kijk op de wereld waarin de accountant zich begeeft. Nadrukkelijk wordt de discussie gezocht.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcolleges
(Lectures)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Written exam)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. D.A. de Waard
Docent(en) prof. dr. D.A. de Waard , M. Looijenga, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Blind Spots , Available in Smartcat Bazerman, M.H., A.E. Tenbrunsel 9780691156224
Wetenschappelijke publicaties/ Scientific publications
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Secretariaat e-mail: accountancy@rug.nl, tel.: 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester II a verplicht