Data-driven Control

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2021/22
Vakcode EBM154B05
Vaknaam Data-driven Control
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Data-driven Control
Leerdoelen 1. Bepaal de impact van data gedreven technologische innovatie op interne beheersing, en meer specifiek, op de manier assurance professionals zekerheid verkrijgen over (non) financiële informatie.
2. Identificeer kansen en bedreigingen voor organisatie gerelateerd aan de toepassing van data gedreven assurance oplossingen, gebaseerd op organisatiespecifieke doelstellingen, strategie en onvoorziene gebeurtenissen.
3. Formuleer een aanpak hoe op een effectieve wijze moderne data analyse technieken kunnen worden toegepast voor assurance doeleinden.
4. Beschrijf de invloed van kenmerkingen van de interne omgeving van organisaties, zoals cultuur, ethiek, relevante wet- en regelgeving, strategie en bestuursstructuur, op de toepassing van datagedreven assurance in deze organisatie.
Omschrijving De toekomstige relevantie van het controllers- en accountantsberoep wordt steeds meer in twijfel getrokken: "Hebben we nog steeds accountants nodig als alles geautomatiseerd is en interne controle deel uitmaakt van algoritmen?" Wat wordt de rol van controllers als backward looking checks worden geautomatiseerd en analyses worden uitgevoerd via tools op basis van artificial intelligence? Studies van onder meer Oxford University voorspellen dat accountants in hun huidige vorm door automatisering en digitalisering te zijner tijd overbodig zullen zijn. Het vereist een aanpassing in de vaardigheid en mentaliteit van controllers en accountants om zich aan te passen aan deze ontwikkelingen. Dit omvat kennis op gebieden zoals datastrategie, data-analyse, datamining, process mining, design science, algoritmen en geautomatiseerde procesautomatisering.

In deze cursus komen de bovengenoemde gebieden uitgebreid aan bod. Gedurende de cursus wordt de mogelijke impact van deze innovaties en bedreigingen op het risicoprofiel van organisaties bestudeerd, evenals de manier waarop organisaties zich hierop moeten voorbereiden om de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde informatie te waarborgen. Het doel van deze cursus is om de veranderingen te onderwijzen die nodig zijn in de rol van accountants en controllers, met de daarbij behorende vaardigheid en mindset om deze nieuwe rol te kunnen vervullen.
Uren per week 3
Onderwijsvorm -computer practicum,  -gastcollege ,  -hoorcollege
(Wekelijks 2 uur hoorcolleges, met gastcolleges. Tweewekelijkse computer practica.)
Toetsvorm -groepsopdracht,  -schriftelijk tentamen (open vragen)
(Schriftelijke groepsopdracht(en), schriftelijk individueel tentamen met open vragen. Weging groepsopdracht/-presentatie versus individueel tentamen is respectievelijk 25%-75%.)
Vaksoort master
Coördinator F.H. Zandhuis, MSc.
Docent(en) ing. R.G.J. Kuper , F.H. Zandhuis, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Accounting Information Systems, Global Edition, 15th Edition Marshall B. Romney, Paul J. Steinbart, Scott L. Summers and David A. Wood 9781292353364 ca. €  80,00
Entreevoorwaarden Afgeronde Bachelor
Opmerkingen Secretariaat Accountancy e-mail: accountancy@rug.nl / tel. 050-36 33 768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Controlling) 1 semester I b verplicht
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester I b verplicht