Advanced Accounting Information Systems

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBM154A05
Vaknaam Advanced Accounting Information Systems
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Advanced Accounting Information Systems
Leerdoelen De student kan vanuit een wetenschappelijke context:
1. een systeem van risicomanagement en risicobeheersing (met aandacht voor informal controls) inrichten en evalueren voor de diverse typen organisaties en de daarin voorkomende processen, aan de hand van relevante risicoanalysetechnieken en hierbij interne beheersingsrisico’s (fouten en fraude) signaleren;
2. de invloed en specifieke kenmerken van de beheersomgeving zoals cultuur, ethiek en relevante wet- en regelgeving en governancestructuur, op het systeem van interne beheersing identificeren en beargumenteren, en passende beheersingsstrategieën ontwikkelen;
3. inschatten en aangeven op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van moderne data-analyse technieken voor de toepassing van risico-analyse, als onderdeel van het beoordelen van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie en van het systeem van interne beheersing;
4. intern en extern rapporteren over de uitkomsten van de evaluatie van het beheersingssystem in de vorm van bijvoorbeeld een ‘in control statement’;
5. intern en extern rapporteren over de uitkomsten van de evaluatie van het beheersingssysteem ten behoeve van niet financiële rapportage en duurzaamheidsverslaggeving.
6. inschatten in welke mate het administratieve proces van een organisatie effectief en efficiënt is, betrouwbare en relevante informatie oplevert voor het besturen en beheersen van de organisatie, inclusief de beveiliging van de activa, de controleerbaarheid en het bepalen van de mate waarin wordt voldaan aan de wetten en regelgeving, die op de organisatie van toepassing zijn.
Omschrijving Een uniek vak, waarin theorie en praktijk op het gebied van interne beheersing van informatiekwaliteit, bij elkaar gebracht worden en waarin je uitgedaagd wordt om je kennis te toetsen aan/te verrijken met de input van experts.
AAIS behandelt verschillende IC gerelateerde onderwerpen aan de hand van hoorcolleges, werkcolleges en inleveropdrachten. Wetenschappelijke artikelen worden gebruikt als basis voor het onderwijs, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan toepassing(en) in de praktijk. De studenten zullen door middelen van inleveropdrachten wetenschappelijke artikelen (nader) analyseren en toepassen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
(1 uur hoorcollege en 1 uur werkcollege, waarbij mogelijk ook gebruik wordt gemaakt van gastcolleges, waarbij studenten in groepsverband aan hun opdracht kunnen werken)
Toetsvorm opdracht(en)
(Groepsopdrachten met peer review n.a.v. groepsplan)
Vaksoort master
Coördinator drs. D. van der Bij
Docent(en) prof. dr. J.A. Emanuels , Gastdocent(en) ,drs. G. Gelling ,ing. R.G.J. Kuper , M. Looijenga, MSc. , M.L. Lu, MSc. ,drs. D. van der Bij , W.K. Zwaagman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Scientific papers (students can download these from databases accessible via the RUG)
Entreevoorwaarden Afgeronde Bachelor
Opmerkingen Secretariaat vakgroep Accountancy, kamer: 5411-0959, tel.: 050-363 3768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Controlling) 1 semester I b verplicht
MSc Accountancy & Controlling/A&C  (Accountancy) 1 semester I b verplicht