HRM & Nederlands arbeidsrecht

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBM016A05
Vaknaam HRM & Nederlands arbeidsrecht
Niveau(s) master, uitwisseling
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam HRM & Nederlands arbeidsrecht
Leerdoelen Upon successful completion of the course the student is able to:
1. analyse and assess the legal options available to (HR) Na het afronden van dit vak is de student in staat om
1. de verschillende juridische opties die de wet beschikbaar stelt voor het HR-beheer op het gebied van rechtspositie en medezeggenschap, te analyseren en te beoordelen;
2. juridische concepten op de relevantie gebieden toe te passen op situaties in de praktijk, gebaseerd op eigen bronnenonderzoek;
3. gekozen oplossingen, juridisch te onderbouwen.
Omschrijving Een veel gehoorde klacht van leidinggevenden in het bedrijfsleven is dat het Nederlands arbeidsrecht aan werknemers dusdanige bescherming biedt dat er daardoor nauwelijks ruimte blijft voor een daadwerkelijk beheer van het personeelsbeleid. Deze cursus wil duidelijk maken dat kennis van de juridische (on)mogelijkheden een absolute voorwaarde vormt voor verantwoorde keuzes te maken op het gebied van het personeelsbeleid. In dit verband worden onderwerpen behandeld die het gehele spectrum van het arbeidsrecht beslaan: de verschillende soorten van arbeidsovereenkomsten, de verschillende vormen van vergoedingen, beloningen, vakanties en verlof. Ook zal er aandacht worden geschonken aan de verplichtingen van de werkgever en de verschillende bepalingen die de relatie tussen werkgever en werknemer onder druk kunnen zetten.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
(per week 3 uur college, interactieve hoorcolleges met behandeling van praktijkgevallen)
Toetsvorm schriftelijk tentamen met open vragen
(Digitaal tentamen bestaande uit 10 open vragen. Gebruik van wetboek en reader is toegestaan.)
Vaksoort master
Coördinator mr. dr. W.M.H. Grooten
Docent(en) mr. dr. W.M.H. Grooten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Arbeidswetgeving (wetteksten) pocket nieuwste druk, Kluwer, Deventer Roozendaal, W.L. ca. €  25,00
Digital reader Grooten, W.H.M.(red.)
Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 24e druk Bouwens, W., W. Roozendaal, et al 9789013141474 €  48,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit vak wordt met ingang van het academisch jaar 2017-2018 uitsluitend aangeboden in blok 2b.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. dr. W.M.H. Grooten +31(0)50 3633690, w.m.h.grooten@rug.nl, of het secretariat +31(0)50 3634111.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
MSc Human Resource Management/HRM  (basisprogramma MSc HRM) 1 semester II b keuzegroep