Auditing IV

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE809A05
Vaknaam Auditing IV
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Auditing IV
Leerdoelen De doelstelling van deze module is voorbereiding op het landelijk schriftelijk tentamen.
Omschrijving In deze module komen de meest relevante onderdelen van het vakgebied Auditing nogmaals aan de orde en worden de studenten voorbereid op het landelijk schriftelijk tentamen. Training vindt plaats aan de hand van cases.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort executive master
Co├Ârdinator P.G.J. Brouwer
Docent(en) en anderen , P.G.J. Brouwer ,drs. T. Sikkema
Entreevoorwaarden Tot de colleges van het vak Auditing IV wordt de cursist toegelaten indien het tentamen van het vak Internal Control: Toepassingen ten minste éénmaal rechtsgeldig is afgelegd. Tot het landelijk schriftelijk tentamen van het vak Auditing IV wordt de cursist toegelaten indien de tentamens van Auditing I, II en III zijn behaald ofwel aan de reguliere tentamens en/of de herhalingstentamens is deelgenomen.
Opmerkingen Secretariaat e-mail: accountancy@rug.nl, tel.: 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type