Afronding Accountancy Portfolio deel III

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE032A06
Vaknaam Afronding Accountancy Portfolio deel III
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester I b en semester II a
ECTS 6

Uitgebreide vaknaam Afronding Accountancy Portfolio deel III
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
- Een lastige casus (dilemma) analyseren en uitwerken. De student kan tot een conclusie komen op basis van wetenschappelijke literatuur, een eigen onderzoek en een eigen mening.
- Een review op de uitwerking van een medestudent uitvoeren en vastleggen en daarnaast ook beargumenteerd een eigen mening formuleren over een dilemma van een medestudent.
Omschrijving Afronding Accountancy Portfolio deel III is een uitdagend vak, waarin door middel van een casus op een geïntegreerde wijze de verworven kennis op het terrein van Internal Control, Auditing, Externe Verslaggeving, Ethiek en Corporate Governance wordt toegepast en geactualiseerd. Bij de aanpak spelen de aspecten van het accountantsberoep een rol, zoals de controlerende en adviserende functies, Corporate Governance en conflict situaties. Dit wordt gerealiseerd door de uitwerking van een complex dilemma. Naast het individueel uitwerken van een dilemma, gaan de studenten ook elkaars werk reviewen en analyseren.
Deze uitwerking is de derde bijdrage aan het afstudeerwerkstuk dat is onderverdeeld over de vakken IC-CG Portfolio deel I, CG-AA Portfolio deel II, Afronding Accountancy Portfolio deel III en Afronding Accountancy Mondeling.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(Zelfstudie)
Toetsvorm opdracht(en)
(Opdrachten)
Vaksoort executive master
Coördinator drs. F.H. van der Hoek
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Cursisten die alle aan dit vak voorafgaande cursussen van de Executive Master of Accountancy hebben deelgenomen en de examens daarvan regulier hebben afgelegd, worden toegelaten tot de cursus Afronding Accountancy Portfolio deel III. Daarenboven moeten IC-CG Portfolio deel I en CG-AA Portfolio deel II met goed gevolg zijn afgerond.
Opmerkingen Secretariaat, e-mail: accountancy@rug.nl, tel. 050 - 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 2 semester I b en semester II a verplicht