Audit & Assurance II

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE031A05
Vaknaam Audit & Assurance II
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5

Uitgebreide vaknaam Audit & Assurance II
Leerdoelen De doelstelling van deze module is voorbereiding op het landelijk schriftelijk tentamen, waarmee de student laat zien dat hij/zij het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar heeft bereikt (met uitzondering van de praktijkstage).
Omschrijving In deze module komen de meest relevante onderdelen van het vakgebied Auditing nogmaals aan de orde, zoals belangrijke/specifieke controlestandaarden en controletechnieken (waaronder data-analyse en IT audit), en worden de studenten voorbereid op het landelijk schriftelijk tentamen. Training vindt plaats aan de hand van cases.
Uren per week 7
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, opdracht(en)
(Lectures and Tutorials)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Landelijk tentamen)
Vaksoort executive master
Coördinator P.G.J. Brouwer
Docent(en) P.G.J. Brouwer ,drs. T. Sikkema
Entreevoorwaarden Tot de colleges van het vak Audit & Assurance II wordt de cursist toegelaten indien het tentamen van het vak IC AIS Comprehensive Design ten minste éénmaal rechtsgeldig is afgelegd. Tot het landelijk schriftelijk tentamen van het vak Audit & Assurance II wordt de cursist toegelaten indien de tentamens van eerdere Auditing vakken zijn behaald ofwel aan de reguliere tentamens en/of de herhalingstentamens is deelgenomen.
Opmerkingen Secretariaat e-mail: accountancy@rug.nl, tel.: 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 2 semester I b verplicht