Audit & Assurance II

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2022/23
Vakcode EBE031A05
Vaknaam Audit & Assurance II
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Audit & Assurance II
Leerdoelen 1. Solving a complex auditing issue, showing insight into: laws and regulations, IT aspects, audit techniques, ethical standards, data analytics and auditing standards.
Omschrijving Na afloop van Audit & Assurance II heeft de student alle kennis verworven om als beginnend beroepsbeoefenaar op te treden. Dit houdt in dat wordt teruggekeken naar de voorgaande Auditing vakken. Bij dit vak komen de meest relevante onderdelen van het vakgebied Auditing nogmaals aan de orde, zoals belangrijke/specifieke controlestandaarden, wetgeving en controletechnieken (waaronder data-analyse en IT audit), en worden de studenten voorbereid op het landelijk schriftelijk tentamen. Training vindt plaats aan de hand van oefencases. De basis voor dit vak zijn de eerdere vakken binnen het vakgebied Auditing, Introduction to Auditing, Auditing Practices, Auditing Theory en Audit & Assurance I, alsmede onderwerpen die zijn behandeld binnen de vakgebieden Internal Control en Externe Verslaggeving.
Uren per week 7
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -werkcollege
(hoor- en werkcolleges, opdracht(en).)
Toetsvorm -schriftelijk tentamen (open vragen)
(Landelijk tentamen)
Vaksoort executive master
Coördinator drs. A.J.E. Jansman
Docent(en) drs. A.J.E. Jansman , A.C.M. Mens, MSc. ,drs. D. Out ,drs. T. Sikkema ,drs. G.A. van der Leest, RA. , G.J.J. Voortman, ra. , A.J. Wildeboer, MSc. , F.H. Zandhuis, MSc.
Entreevoorwaarden Tot de colleges van het vak Audit & Assurance II wordt de student toegelaten indien het tentamen van het vak IC AIS Comprehensive Design ten minste éénmaal rechtsgeldig is afgelegd. Tot het landelijk schriftelijk tentamen van het vak Audit & Assurance II wordt de student toegelaten indien het tentamen Audit & Assurance I ten minste eenmaal rechtsgeldig is afgelegd door de betreffende student.
Opmerkingen Secretariaat Accountancy e-mail: accountancy@rug.nl / tel.: 050-3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 2 semester I b verplicht