CG-AA Integratie portfolio deel II

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE029A02
Vaknaam CG-AA Integratie portfolio deel II
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 2
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam CG-AA Integratie portfolio deel II
Leerdoelen De student is in staat om in een complexe casus de verworven kennis op het gebied van Corporate Governance en Auditing toe te passen en op een wetenschappelijk basis een analyse uit te voeren.
Omschrijving De afkorting CG-AA staat voor Corporate Governance en Auditing & Assurance. Een accountant opereert in de boardroom van allerhande ondernemingen. Hij/zij zal dan in staat moeten zijn om de relevantie van de uitkomsten van de audit voor het bestuur en de commissarissen van een onderneming goed te onderkennen. In deze cursus wordt gewerkt aan het tweede deel van het portfolio, dat uiteindelijk tezamen met IC-CG Integratie Portfolio deel I en Afronding Aaccountancy Portfolio deel III (het afstudeerwerkstuk van de Executive Master of Accountancy vormt.
Uren per week
Onderwijsvorm zelfstudie
(Werken in groepsverband)
Toetsvorm opdracht(en), portfolio
Vaksoort executive master
Coördinator drs. A.J.E. Jansman
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Cursisten die aan de cursussen Internal Control en IC-CG Portfolio deel I hebben deelgenomen en voor Internal Control het examen regulier hebben afgelegd, worden toegelaten tot de cursus CG-AA Portfolio deel II.
Opmerkingen Secretariaat: e-mail accountancy@rug.nl, tel. 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 1 semester II b verplicht