Audit & Assurance I

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE028A05
Vaknaam Audit & Assurance I
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Audit & Assurance I
Leerdoelen De student verwerft in deze cursus kennis omtrent auditing en de relevante regelgeving in aansluiting op de voorgaande auditing vakken. De student kan deze kennis toepassen in complexe cases. Na afronding van deze cursus heeft de student voldaan aan de CEA eindtermen voor het kernvak Auditing, met uitzondering van de finale toetsing die plaatsvindt in het vak Audit & Assurance II.
Omschrijving Het werk van de accountant omvat een scala aan vaardigheden en technieken. Die komen samen in zijn/haar kerntaak: Auditing. Het vak Auditing is daarmee één van de kernvakken in de accountantsopleiding. In dit vak Audit & Assurance I wordt bereikt dat alle kennis is verworven om als beginnend beroepsbeoefenaar op te treden. Dit houdt in, dat wordt teruggekeken naar de voorgaande Auditing cursussen, nieuwe onderwerpen worden uitgediept en dat dit alles in het brede perspectief van het functioneren als accountant wordt geplaatst.
De basis voor dit vak zijn de eerdere vakken, zijnde Introduction to Auditing, Auditing Practices en Auditing Theory. De specifieke onderwerpen die worden behandeld gedurende het vak Audit & Assurance I zijn:
- Nederlandse wet- en regelgeving die van toepassing is op individuele accountants en accountantsorganisaties;
- de impact van de IT-structuur van ondernemingen op de controle, de EDP-auditor, IT General controls en applications controls;
- het verklaringenstelsel inclusief de uitgebreide controleverklaring en assurance opdrachten anders dan de controle van de jaarrekening;
- ethiek en professional judgement, vanuit het perspectief “tuchtrecht”;
- communicatie met those charged with governance;
- integrated reporting en het bestuursverslag;
- toezichthouders op het accountantsberoep (Autoriteit Financiële Markten)
Uren per week 7
Onderwijsvorm hoorcolleges, opdracht(en)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk tentamen
Vaksoort executive master
Coördinator P.G.J. Brouwer
Docent(en) P.G.J. Brouwer , Guest Lecturer(s) ,drs. A.J.E. Jansman
Entreevoorwaarden Master of science A&C Accountancy
Opmerkingen Secretariaat e-mail: accountancy@rug.nl, tel.: 050-3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 1 semester II b verplicht