IC-CG Integratie portfolio deel I

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE027A03
Vaknaam IC-CG Integratie portfolio deel I
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 3
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam IC-CG Integratie portfolio deel I
Leerdoelen De student is in staat om in een complexe casus de verworven kennis op het gebied van Corporate Governance en Internal Control toe te passen en op een wetenschappelijk basis een analyse uit te voeren.
Omschrijving De afkorting IC-CG staat voor Internal Control en Corporate Governance. Een accountant ervaart dagelijks dat een goed functionerende interne beheersing in een onderneming van essentieel belang is voor het bestuur en de commissarissen van de onderneming. In deze cursus wordt gewerkt aan het eerste deel van het portfolio, dat uiteindelijk tezamen met portfolio deel II en het vak Afronding Accountancy het afstudeerwerkstuk van Executive Master of Accountancy vormt.
Uren per week
Onderwijsvorm zelfstudie
(Zelfstudie, werken in groepsverband)
Toetsvorm opdracht(en), portfolio
(Paper gebaseerd op vragen over de case en integratie van internal control en corporate governance vraagstukken.)
Vaksoort executive master
Coördinator drs. G. Gelling
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Cursisten die aan de cursus Internal Control hebben deelgenomen en het examen regulier hebben afgelegd en die participeren in de cursus Corporate Governance voor Accountants, worden toegelaten tot de cursus IC-CG Portfolio deel I.
Opmerkingen Secretariaat: e-mail accountancy@rug.nl, tel. 050-3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 1 semester I b verplicht