IC AIS Comprehensive Design

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2022/23
Vakcode EBE025A10
Vaknaam IC AIS Comprehensive Design
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (De colleges starten in semester Ia (21 oktober))
ECTS 10
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam IC AIS Comprehensive Design
Leerdoelen 1. Toepassen van kennis van interne beheersing op specifieke casussen/vraagstukken.
2. Analyseren en oplossen van complexe problemen op het gebied van interne beheersing, op basis van beschikbare literatuur.
3. Het schrijven van een onderbouwde conclusie op basis van de eigen analyse.
4. Het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van het eigen werk op basis van feedback.
Omschrijving De stof die behandeld is tijdens eerdere IC vakken wordt in het college verdiept en toegepast op complexe cases en vraagstellingen.
Uren per week 5
Onderwijsvorm -hoorcollege ,  -individuele begeleiding,  -werkcollege
(Hoorcollege, werkcolleges en mogelijkheid op individuele feedback bij werkcolleges incl. beoordeling oefententamen.)
Toetsvorm -schriftelijk tentamen (open vragen)
(Het schriftelijk tentamen wordt op meerdere universiteiten tegelijk afgenomen (landelijk BIV). Gedurende de collegecyclus zal tijdens de werkcolleges steeds de vraagstelling op basis van cases en literatuur centraal staan. Wekelijks dient thuis door de student individueel een vraagstuk te worden uitgewerkt; tevens zal tijdens het college in groepsverband een vraagstuk worden uitgewerkt. Als ingangseis voor het tentamen geldt dat van de 20 vraagstukken 14 volwaardig moeten zijn ingediend gedurende de collegecyclus, tenzij eerder aan het tentamen is deelgenomen.)
Vaksoort executive master
Coördinator prof. dr. J.A. Emanuels
Docent(en) D.T.O. Vaupell, MSc. , J.J.T. Wagenaar, ra. , W.K. Zwaagman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Accounting Information Systems, global edition, 15th edition, Pearson Romney, Steinbart 9781292353364 ca. €  70,00
Accounting Information Systems and Internal Control, 2nd edition Vaassen, Meuwissen, Schelleman 9780470753958 ca. €  60,00
Entreevoorwaarden Geen, studenten hebben bij voorkeur de ICAIS in de MSc Accountancy gevolgd.
Opmerkingen Secretariaat Accountancy: e-mail accountancy@rug.nl / tel. 050-36 33 768.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 1 semester I b verplicht