IC AIS Comprehensive Design

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE025A10
Vaknaam IC AIS Comprehensive Design
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 10
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam IC AIS Comprehensive Design
Leerdoelen het doel van het vak is om aangeleerde theorieën en concepten uit eerdere IC vakken toe te passen bij het oplossen van praktische vraagstukken rond interne beheersing
Omschrijving de stof die behandeld is tijdens eerdere IC vakken wordt in het college verdiept en toegepast op complexe cases.
Uren per week 8
Onderwijsvorm werkcolleges
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(het schriftelijk tentamen wordt op meerdere universiteiten tegelijk afgenomen (landelijk BIV). Gedurende de collegecyclus zal tijdens de werkcolleges steeds de uitwerking van cases centraal staan. Wekelijks dient thuis door de student individueel een vraagstuk te worden uitgewerkt; tevens zal tijdens het college in groepsverband een vraagstuk worden uitgewerkt. Als ingangseis voor het tentamen geldt dat van de 20 vraagstukken 14 volwaardig moeten zijn ingediend gedurende de collegecyclus, tenzij eerder aan het tentamen is deelgenomen.)
Vaksoort executive master
Coördinator prof. dr. J.A. Emanuels
Docent(en) drs. G. Gelling , M.L. Lu ,drs. D. van der Bij , W.K. Zwaagman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Accounting Information Systems and Internal Control, 2nd edition Vaassen, Meuwissen, Schelleman 9780470753958 ca. €  55,00
Accounting Information Systems, 13d edition, Pearson Prentice Hall Romney, Steinbart 9781292060521 ca. €  90,00
Entreevoorwaarden Geen, studenten hebben bij voorkeur het vak IC AAIS gevolgd.
Opmerkingen Secretariaat: e-mail accountancy@rug.nl, tel. 050 3633768
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Accountancy 1 semester I a verplicht