Methodologie voor afstudeeropdracht EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE023A01
Vaknaam Methodologie voor afstudeeropdracht EMFC
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 1
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Methodologie voor afstudeeropdracht EMFC
Leerdoelen 1. Het ontwikkelen van een probleemstelling en een onderzoeksaanpak die de basis vormen van het EMFC afstudeeronderzoek
2. Het opfrissen en uitbreiden van methodologische kennis
3. Het ondersteunen van onderzoeksactiviteiten die leiden tot een scriptie
Omschrijving In de cursus wordt gewerkt aan het schrijven van een onderzoeksopzet zoals die voor het afstudeeronderzoek gevraagd zal worden.
Kenmerken van een onderzoeksvraag, concepten en conceptuele modellen, deductie en inductie zijn begrippen die worden uitgediept.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s)
(Inleveren beginopdracht, inleveren afsluitende opdracht, presentatie tijdens college)
Vaksoort executive master
Coördinator dr. J.A. Neuijen
Docent(en) dr. B.J.W. Pennink ,dr. K. van Veen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type