Internal Control EMFC: Toepassingen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2017/18
Vakcode EBE019B05
Vaknaam Internal Control EMFC: Toepassingen
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Internal Control EMFC: Toepassingen
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. concepten van internal control toepassen binnen het typologiemodel.
2. zowel smalle (interne betrouwbaarheid) als brede (interne beheersing) vraagstukken oplossen.
Omschrijving De stof die behandeld is tijdens Ontwerpen BIS wordt in het college verdiept met het oog op toepassing in complexere cases. De cases hebben, naast specifieke typologische kenmerken, deels betrekking op administratief organisatorische vraagstukken en anderzijds op de brede toepassing van internal control vanuit de optiek theorie en modellen, zoals bijv. COSO. Centraal staan steeds: informatiebehoefte en informatiekwaliteit.
Uren per week
Onderwijsvorm hoor- en werkcolleges, opdracht(en)
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijk tentamen
(Schriftelijk tentamen, uitwerking van cases. Het complete vak (zowel ontwerp als toepassingen) wordt afgesloten met een mondeling samen. Het mondeling- en schriftelijk examen vormen samen één eindcijfer.)
Vaksoort executive master
Coördinator prof. dr. J.A. Emanuels
Docent(en) and others ,drs. G. Gelling
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Accounting Information Systems, 13e druk, 2014, Prentice Hall
Romney, Steinbart 9781292060521 €  68,00
Bestuurlijke informatieverzoring deel 2B, Typologie van de bedrijfshuishoudingen,
5e druk, 2008
Starreveld, R.W., et al 9789020733105 €  66,50
Nieuwsbrieven over specifieke onderwerpen
Entreevoorwaarden Internal Control EMFC: Ontw. Best.Inf.st
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Finance and Control/EMFC 3 semester I verplicht