Controllership EMFC

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2020/21
Vakcode EBE016C03
Vaknaam Controllership EMFC
Niveau(s) post-initieel
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 3
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Controllership EMFC
Leerdoelen Een visie ontwikkelen op het functioneren van de controller als wetenschappelijke opgeleide professional en om bij te dragen aan de daartoe benodigde competenties.
Omschrijving Het doel van de cursus is om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de controller als wetenschappelijke opgeleide professional. Thema's in de cursus:
- Kennis en competenties van de controller;
- Verbinding kunnen maken tussen wetenschappelijk onderzoek, theorie en praktisch handelen;
- Beroepsethiek.
Uren per week
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges, opdracht(en)
Toetsvorm essay
Vaksoort executive master
Coördinator prof. dr. E.P. Jansen
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. dr. E.P. Jansen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Various
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Dit vak wordt gegeven op de 1e dag van elk trimester
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Executive Master of Finance and Control/EMFC 2 hele jaar verplicht