Internal Control EMFC: Ontw. Best.Inf.st

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Jaar 2018/19
Vakcode EBE013A06
Vaknaam Internal Control EMFC: Ontw. Best.Inf.st
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 6
Rooster rooster

Uitgebreide vaknaam Internal Control EMFC: Ontwerpen van Bestuurlijke Informatiesystemen
Leerdoelen Na afronding van deze cursus kan de student:
1. een informatiebehoefte definiëren die voldoet aan de kwaliteitseisen van informatie gegeven de context (casuspositie) waarin organisaties zich begeven;
2. een organisatieanalyse uit voeren op basis van de besproken concepten en theorieën;
3. een effectief en efficiënt BIV/AIS ontwerpen dat de gewenste informatiebehoefte levert;
4. bij het ontwerpen van een BIV/AIS de juiste samenstelling van controls toepassen (gegeven de doelstellingen);
5. het middel ICT effectief en efficiënt inzetten bij het ontwerpen van de BIV/AIS;
6. de resultaten van relevant wetenschappelijk onderzoek verbinden met de vraagstukken die in de praktijk spelen bij het ontwerpen van een BIV/AIS;
7. een beheersingssysteem ontwerpen dat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van informatie.
Omschrijving Internal Control behandelt de wijze waarop organisaties het behalen van hun doelstellingen beheersen en hierover betrouwbare informatie verstrekken. Tijdens de colleges en in de cases zal tevens aandacht worden besteed aan specifieke vraagstukken rondom Internal Control. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende theoretische concepten: de management cyclus / COSO / ERMF; internal control framework / enterprise riskmanagement framework / Starreveld, typologiemodel / toepassing ICT / ontwerp interne beheersingssysteem en diverse artikelen. De nadruk bij de cases ligt op ontwerp van het interne beheersingssysteem en de analyse van relevante beheersingsvraagstukken.
Uren per week
Onderwijsvorm gecombineerde hoor-/werkcolleges
((College 1-7 zijn hoorcolleges van 2 uur , college 7-12 zijn werkcolleges van 3 uur))
Toetsvorm schriftelijk tentamen, tussentoets(en)
(schriftelijk tentamen, tussentoets(en) (theorietoets, schriftelijk tentamen met een case en een essay. Zie opmerkingen))
Vaksoort executive master
Co├Ârdinator prof. dr. J.A. Emanuels
Docent(en) diverse docenten ,drs. G. Gelling
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Accounting Information Systems and Internal Control, 2e druk, 2009, John Wiley and Sons Ltd Vaasen, Meeuwissen, Schelleman 9780470753958 €  60,00
Accounting Information Systems, 13e druk, 2014, Pearson Prentice Hall Romney, Steinbart 9781292060521 €  86,00
Entreevoorwaarden Het deficiëntievak 'Internal Control: Grondslagen' moet met een voldoende zijn afgerond voordat de collegecyclus wordt gevolgd.
Opmerkingen Het vak is behaald mits is voldaan aan de inleververplichting en wanneer de weging van het cijfer van de theorietoets, het essay plus de weging van het cijfer van het tentamen minimaal gelijk is aan een 5,5. Na afloop van het collegejaar vervallen alle behaalde deelresultaten.
Om deel te nemen aan het examen is er een inleververplichting voor een minimaal aantal cases voorafgaand aan de werkcolleges.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type